Així ho ha aprovat este divendres el Ple del Consell que ha donat llum verda als convenis de col·laboració entre a Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les universitats públiques valencianes per a la gestió i el funcionament del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic (Programa ARA) del curs 2017-2018.

Este programa està destinat als estudiants universitaris que acrediten millors aptituds facilitant-los totes les ajudes i els suports que es troben disponibles i d'eixa manera aconseguir el major rendiment acadèmic possible.

Amb estos convenis s'aportarà 41.805 euros a la Universitat d'Alacant; 10.300 euros a la Universitat Miguel Hernández d'Elx; 7.394 euros a la Universitat Jaume I de Castelló; 62.692 euros a la Universitat Politècnica de València i 84.807 euros a la Universitat de València.

Els grups ARA podran crear-se sempre que la titulació corresponent compte amb un mínim de 100 alumnes matriculats en primer curs, en cas contrari haurà d'obtindre's l'autorització de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència.

Els alumnes que integren un grup ARA han d'acreditar coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell B2 i hauran de sol·licitar la seua inclusió en el grup en el moment de formalitzar la matrícula. La selecció de l'alumnat es realitzarà atenent al seu expedient acadèmic i al seu coneixement acreditat de llengües d'interés científic.

Per la seua banda, els docents participants hauran de tindre un nivell d'anglés equivalent al B2 i preferentment al C1, atés que almenys el 50% de la docència dels crèdits de matèries bàsiques i obligatòries es realitzarà en anglés.

Amb la seua aportació econòmica, la Generalitat col·laborarà amb el finançament parcial dels gastos de personal i funcionament dels grups ARA. Del seguiment i control dels respectius convenis establits amb les universitats públiques valencianes s'ocuparà un òrgan mixt integrat per dos membres de cadascuna de les parts.

La Generalitat considera necessari donar suport a diverses accions encaminades a la innovació i excel·lència acadèmica, entre les quals es troben les relatives al reconeixement als alumnes amb millors aptituds acadèmiques.

Així, al tradicional reconeixement mitjançant la concessió de premis als alumnes que millors resultats han obtingut a la finalització dels seus estudis universitaris s'unix, en col·laboració amb les universitats, el reforç a l'alumnat més destacat des que comença estos estudis, mitjançant els programes ARA.

Estos grups es van engegar el curs acadèmic 2010/2011 per iniciativa de la Conselleria d'Educació i en col·laboració amb les universitats públiques valencianes, amb l'objectiu de reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris.

TITULACIONS DE LES UNIVERSITATS AMB GRUPS ARA

La Universitat de València participa amb els Graus de Medicina, Psicologia, Dret, Negocis Internacionals i en les assignatures compartides del Grau d'Administració i direcció d'empreses, Grau de Turisme, Grau d'Economia, Grau de Finances i Comptabilitat, així com en les assignatures compartides del Grau en Farmàcia i del Grau en Farmàcia i Nutrició Humana.

Per la seua banda, la Universitat Politècnica de València engega un grup ARA en cadascun dels següents graus: Biotecnologia, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, Administració i direcció d'empreses, i Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació.

Pel que fa a la Universitat Jaume I, esta engega un grup ARA en les assignatures compartides del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Elèctrica.

Per la seua banda, la Universitat d'Alacant participa amb un grup en el Grau d'Enginyeria Informàtica, Grau en Dret, Grau en Biologia, i Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació. Finalment la Universitat Miguel Hernández d'Elx compta amb un grup ARA en el Grau de Biotecnologia.

Consulta aquí más noticias de València.