Terrasses de València seran multades amb fins 3.000€ si incomplixen horari i espai i hauran d'arreplegar en mitja hora

  • VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)
Imatge d'arxiu d'una terrassa a València
Imatge d'arxiu d'una terrassa a València
AMICS DEL CARME

El Pla de Convivència de Terrasses 'En el carrer, com en la teua casa' de l'Ajuntament de València establix multes de fins el 3.000 euros per a aquelles que incomplisquen l'horari establit i dóna mitja hora per a arreplegar el mobiliari després de l'horari de tancament. Així mateix el consistori portarà al ple una moció que prohibix d'autoritzar o ampliar noves en les Zones Acústicament Saturades (ZAS) i en els carrers per als vianants Convent de Santa Clara, Ribera, passeig de Russafa, Martínez Cubells i Mossén Femades situats en el centre de la ciutat.

El regidor d'Espai Públic, Carlos Galiana, ha presentat en roda de premsa el pla que inclou deu normes bàsiques recollides en l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació de Domini Públic que han de complir les 3.550 terrasses legalitzades que hi ha en la ciutat i la moció que este divendres portarà a la Junta de Govern Local "per a limitar les autoritzacions de terrasses en determinades vies públiques de la ciutat".

Entre les sancions establides en el pla destaquen les que van de fins a un màxim 750 euros en el cas que no s'haja marcat la terrassa o en el que no s'arreplegue el mobiliari després de finalitzar l'horari autoritzat i fins el 3.000 euros si s'incomplix eixe horari o no se situen dins de l'àrea autoritzada elements com a generadors de calor o fred, expositors.

També és de 3.000 euros la sanció màxima contemplada per no tindre la corresponent autorització en un lloc visible des de l'exterior i per no mantindre l'ordre i neteja de les instal·lacions la sanció pot aconseguir la quantitat de 1.500 euros.

No respectar les marques verdes d'espai autoritzat, no arreplegar el mobiliari en mitja hora i la no col·locació en lloc visible l'autorització suposaran multes de fins el 750 euros; l'establiment que no mantinga l'ordre i la neteja, o instal·le equips de música o altres elements que reproduïsquen soroll podran ser multats amb fins els 1.500 euros i els que incomplisquen l'horari, tinguen mobiliari fóra de l'àrea assenyalada o no tinguen en vigor l'autorització poden tindre multes de fins el 3.000 euros.

Així mateix s'establix que "la Policia és l'encarregada de vetlar pel compliment de les normes d'ocupació de les terrasses, de manera que poden estendre acta o butlletí de denúncia en el cas d'incompliment" i "l'Ajuntament iniciarà expedient de revocació de llicència quan s'haja apreciat un incompliment greu de l'Ordenança".

El pla, en el qual han participat les regidories afectades i va a ser publicitado a través de 15.000 fullets on s'explicita l'import de la sanció en cada cas d'incompliment, pren com a referència l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal de 27 de juny de 2014 i ha comptat amb també amb la Federació d'Hoteleria i amb la Federació d'Associacions de Veïns de cara a obtindre el màxim consens.

Galiana ha qualificat de "molt complicat i complex" el marcat de les terrasses, i ha assenyalat que modificar l'Ordenança de Domini Públic "significaria que hi hauria terrasses ordenades amb normes d'abans 2014, unes altres amb normes de 2014 a 2017 i unes altres amb les de 2017 d'ara endavant". Enfront de la complicitat d'eixa modificació ha mostrat el seu convenciment que "si tothom complira escrupolosament amb l'Ordenança, molts dels problemes hi ha s'evitarien".

En 2014 es van fer 206 expedients, en 2015 es van fer 700 i en l'actualitat porten 3.300 expedients de terrasses com a pas previ per a fer l'adaptació a la nova ordenança. D'altra banda, com a fruit del treball conjunt amb la Policia Local, es van tramitar 208 expedients sancionadors en 2014; 226 en 2015; 348 en 2016 i es porten tramitats 198 fins al mes de maig de 2017.

ZONES SENSE NOVES TERRASSES

D'altra banda, la moció que portarà este divendres Galiana per a la seua aprovació per la Junta de Govern Local, inclou tres punts que inclouen "no autoritzar noves terrassa d'hoteleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d'adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ampliació de la superfície ocupada en totes aquelles vies públiques incloses en l'àmbit de l'acord de declaració d'una Zona Acústicament Saturada (ZAS) o règim de mesures cautelars".

En un segon punt s'assenyala que en totes aquelles vies públiques que siguen objecte de peatonalització o d'ampliació de l'amplària de les seues voreres amb posterioritat a este acord "no s'autoritzaran noves terrasses d'hoteleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d'adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ocupació que supere un terç de l'amplària total de la vorera o espai per als vianants. A estos efectes en carrers per als vianants l'amplària total que es considerarà serà l'existent des de la façana de l'establiment fins a l'eix transversal del carrer".

Després de l'aprovació d'esta moció tampoc s'autoritzaran noves terrasses d'hoteleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d'adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ampliació de la superfície ocupada, "en les vies públiques Convent de Santa Clara, Ribera, passeig de Russafa, Martínez Cubells i Mossén Femades" situades en el centre de la ciutat.

A més, les terrasses ja existents en estes vies públiques, amb autorització vigent o en tràmit en la data d'adopció del present acord, hauran d'ajustar-se al contingut dels informes emesos per la Policia Local en data 28 de novembre de 2008, 4 de desembre de 2012 i 1 de febrer de 2017 i als informes i estudis especials del Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento