L'Ajuntament de València tanca noves instal·lacions del tanatori municipal per deficiències trobades en una inspecció
L'Ajuntament de València tanca noves instal·lacions del tanatori municipal per deficiències trobades en una inspecció AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Esta decisió respon les "deficiències greus" trobades arran d'una inspecció municipal i a les al·legacions de l'empresa, que l'Ajuntament entén que són "insuficients" per a garantir la seua correcció immediata, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"Mentre l'empresa concessionària no solucione els problemes greus detectats i justifique el compliment de la normativa associada a l'activitat que desenvolupa, les instal·lacions amb deficiències importants estaran tancades. És una prioritat del Govern de la Nau garantir la seguretat de les persones i complir i fer complir la legislació vigent, també per part de les empreses encarregades de gestionar instal·lacions municipals", ha explicat la regidora delegada de Cementeris, Pilar Soriano.

RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS DE LA CONCESSIONÀRIA

Esta notificació de l'Ajuntament arriba arran de la resposta de l'empresa auditora externa, responsable de la inspecció, a l'escrit d'al·legacions de la mercantil que gestiona les instal·lacions. Segons l'informe de l'auditora, l'escrit d'al·legacions "no determina expressament un calendari d'actuacions correctores ni presenta una memòria descriptiva de les obres que ha de realitzar i no desvirtua la resolució de l'Ajuntament dictada fa unes setmanes".

En resposta a les al·legacions de l'empresa concessionària, que indica que hi ha actuacions en marxa per a fer algunes correccions, encara que sense especificar quines ni amb quin calendari previst, l'empresa auditora advertix que "les incidències classificades com a urgents s'han de resoldre de manera immediata, però totes les altres que tinguen una resolució senzilla, també".

D'altra banda, exigix una memòria d'actuacions immediates que siga revisada per l'Ajuntament amb caràcter previ a la seua execució i que l'Administració estiga present de forma habitual durant tot el procés de correcció de les deficiències detectades.

Respecte a l'incompliment dels valors límit d'emissió, a les quals fa referència l'escrit d'al·legacions, quan no estiguen tipificats com a infracció molt greu, l'informe de l'auditora externa indica que es tipificaran com a infracció greu, el que comporta sancions que poden arribar a la prohibició o tancament total o parcial d'activitats i instal·lacions per un període màxim de dos anys o multes d'entre 20.001 i 200.000 euros.

Consulta aquí más noticias de València.