Les instruccions d'inici de curs arriben a la mesa de negociació d'Educació i sindicats la setmana vinent
Les instruccions d'inici de curs arriben a la mesa de negociació d'Educació i sindicats la setmana vinent Europa Press

La negociació de les instruccions per al pròxim curs escolar 2017-2018 es produirà després de la suspensió del decret d'ensenyament plurilingüe del Consell que va ordenar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) arran del recurs interposat per la Diputació d'Alacant. En l'esborrany que proposa Educació, al qual ha tingut accés Europa Press, no hi ha menció explícita ni al decret paralitzat ni al Programa Pluriligüe Enriquit Dinàmic que regulava.

La resolució del TSJ va fer que la Conselleria d'Educació encarregara a l'Advocacia de la Generalitat, a més del recurs de cassació, un informe jurídic amb la finalitat de delimitar amb exactitud les mesures per a donar compliment a la decisió del TSJ i les instruccions d'inici de curs. El conseller d'Educació, Vicent Marzà, va explicar fa uns dies que l'Advocacia havia dit que el que no es pot fer és desenvolupar el decret, una cosa que "l'Executiu autonòmic està complint en no tindre en compte el decret de plurilingüisme en desenvolupaments normatius", va asseverar.

En la proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions que es faran arribar als centres educatius l'apartat referent al Projecte Lingüístic de Centre recorda que este és "el document que arreplega la concreció del nivell del programa lingüístic que aplica el centre i inclou les decisions de l'equip docent sobre l'organització de l'ensenyament i l'ús de llengües des d'una perspectiva plurilingüe, així com la promoció de l'ús social i institucional del valencià en el centre".

Afig que "els centres d'Educació Infantil i Primària públics o privats concertats aplicaran els projectes lingüístics de centre que tinguen autoritzats per la Conselleria d'Educació". "En este sentit, les diferents àrees presents en el currículum de Primària s'impartiran d'acord als projectes autoritzats conforme establix el decret que regula el currículum de Primària", la modificació de la qual ha aprovat este divendres el ple del Consell.

Sobre el Pla d'Actuació de Millora (PAM) -un aspecte que s'ha readaptat per a no vincular-ho al decret suspès- es diu que "la seua elaboració permetrà que cada centre puga detectar les necessitats del seu alumnat i determinar els recursos necessaris per a atendre-les de manera més adequada". Afig que "en els casos en què els que calga fer una dotació de professorat addicional és fonamental que els centres coneguen el seu abast en el moment en el qual realitzen les programacions didàctiques".

També en l'aspecte lingüístic, l'esborrany d'instruccions contempla la capacitació requerida al professorat i detalla, entre altres qüestions, que per a vehicular en valencià les diferents àrees d'Infantil i Primària cal estar en possessió del certificat de 'capacitació per a l'ensenyament en valencià' o del diploma de 'mestre en valencià', i per a fer-ho en llengües estrangeres, com a mínim del B2.

PERMETRE ACCÉS AMB PECES RELIGIOSES

Altres qüestions que s'establixen són les indicacions per a la reutilització de material didàctic i llibres; que els centres disposen d'un pla d'atenció a la diversitat i inclusió educativa (Padie) i una referència en el reglament de règim interior a la vestimenta, en concret a aquella de simbologia religiosa.

En este punt, s'aposta per que "no s'ha d'impedir l'accés als centres a persones que vestisquen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa (com toca, hijab, quipà, solideu) i que no suposen cap problema d'identificació o atempten contra la dignitat de les persones".

Consulta aquí más noticias de València.