Les cinc universitats i la CVMC es comprometen a establir, mitjançant convenis les modalitats de col·laboració dins de les àrees en les quals les sis entitats tinguen interés manifest. Així mateix, es comprometen a propiciar el desenvolupament de projectes d'interés comú en règim de col·laboració.

Així mateix, totes les parts es comprometen a la cooperació en programes de formació i reciclatge de professionals membres de la CVMC i de les universitats; assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'activitat de la CVMC i les universitats públiques valencianes, així com l'organització i execució d'activitats comunes, com a seminaris, cursos, jornades i congressos, relacionats amb la promoció social de la formació i el reciclatge de professionals de la CVMC i de les universitats.

Es comprometen també a l'intercanvi de personal per a temps limitat; cooperació en programes de formació d'estudiants mitjançant sistemes de beques i contractes en pràctiques; transferència de R+D desenvolupats pels universitaris per a la seua aplicació en processos de producció i creació de CVMC, i la participació de les universitats com a socis preferents en el futur Departament d'Innovació i Disseny Crossmedia que impulse la CVMC.

Igualment, cooperaran en la detecció del talent entre l'alumnat amb la finalitat d'incorporar els seus coneixements i habilitats en els processos de producció i creació de la CVMC; col·laboraran en activitats de producció i difusió de programes, amb el suport de mitjans tècnics i professionals d'estes entitats; facilitaran l'accés als fons documentals de totes les entitats implicades en este conveni marque, així com la col·laboració en processos d'innovació i emprenedoria que les universitats impulsen a través dels seus parcs científics i incubadores d'empreses.

També, es promourà la convocatòria periòdica (anual) d'un fòrum perquè tots els centres de creació audiovisual universitaris puguen presentar els seus formats per a TV, ràdio i projectes transmedia.

Finalment, les universitats i la CVMC es comprometen a treballar conjuntament per a promocionar la ciència i el coneixement, visibilitzant als docents i investigadors, i apostant per una presència paritària d'homes i dones en els mitjans de comunicació de la corporació.

Consulta aquí más noticias de València.