STEPV recorrerà les instruccions per a la determinació de grups i llocs docents en les EOI
STEPV recorrerà les instruccions per a la determinació de grups i llocs docents en les EOI EUROPA PRESS

El sindicat assegura, en un comunicat, que "estes instruccions no han seguit els tràmits de negociació que marca l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que establix que qualsevol norma que afecte les condicions laborals ha de passar necessàriament per Mesa". Davant este "incompliment", STEPV avança que presentarà recurs.

STEPV afig que "fa pocs dies, la Conselleria ha enviat a les Escoles Oficials d'Idiomes un document amb uns aclariments sobre estes instruccions, que s'han materialitzat en retallades en llocs de treball, ja que s'han reduït les hores de coordinació i de caps de departament en moltes escoles".

D'acord amb estes instruccions, continua el sindicat, "es modifiquen les condicions laborals del professorat d'EOI perquè s'augmenta la càrrega lectiva de prefectura de departament i de les coordinacions didàctiques, augment que suposa, en alguns casos, la desaparició de llocs de treball".

L'entitat demana tindre en compte que les funcions que duen a terme les persones amb càrrec de cap de departament i coordinació són "fonamentals per al correcte funcionament tant del curs escolar -elecció de llibres de text i de lectura, elaboració de materials per a reforçar les destreses, redacció de proves unificades per nivells, organització d'activitats culturals, etc.- com de les proves de certificació de juny i de setembre". Estes proves, en el cas d'anglés i valencià sobretot, necessiten "una organització rigorosa per l'alt nombre de persones que es presenten cada any".

"RETALLADA ENCOBERTA"

El sindicat considera que l'aplicació d'estes instruccions suposa "una retallada encoberta que pot perjudicar greument la qualitat dels ensenyaments d'idiomes i de la seua certificació, ja que afecta directament l'organització didàctica dels centres".

Des del sindicat, denuncien a més "la falta d'informació que estan patint les EOI respecte del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al professorat, ja que, a dia de hui per exemple, encara no es té cap informació dels cursos d'anglés online: com serà la plataforma, quals seran els continguts, com serà l'avaluació, etc".

Per tot açò, STEPV "recolza al professorat d'EOI en el seues reivindicacions i exigix la retirada de les instruccions enviades als centres i la convocatòria d'una Mesa Sectorial per a tractar les instruccions d'inici de curs d'estos ensenyaments".

Consulta aquí más noticias de València.