La instal·lació d’ascensors a finques antigues millora la qualitat de vida sobretot de gent gran.
La instal·lació d’ascensors a finques antigues millora la qualitat de vida sobretot de gent gran. ANTONIO HERREROS

Un dels aspectes més importants dels ajuts a la rehabilitació d'habitages i dels edificis sencers és l'aposta per l'estalvi d'energia i l'eficiència energètica dels edificis. Concretament, les subvencions fomentaran, d'una banda, la reducció del consum energètic, però per l'altra, també suposarà poder atacar situacions de pobresa energètica.

Fins i tot, els objectius finals dels ajuts volen arribar a reduir la dependència energètica dirigint els edificis cap a la autosuficiència en matèria d'energia.

Així, l'actual convocatòria d'ajuts a la rehabilitació incorpora com a novetat l'obligatorietat d'aplicar mesures d'estalvi energètic en les rehabilitacions dels habitatges que reben subvencions.

Però a més, també volen potenciar les actuacions de generació d'energia a partir de l'aprofitament de l'energia solar, incrementant el percentatge de subvenció de les obres destinades a destinades a generar energia i reduir el consum de les finques fins al 60% del cost de l'obra. La inversió màxima coberta per aquests ajuts és de 60.000 euros.

Dins d’aquestes mesures de millora del comportament energètic dels edificis hi ha un aspecte que es considera específicament. Es tracta de l’anomenada pell de l’edifici, a la qual té especial rellevància la millora de l’aïllament com agent de reducció del consum i estalvi d’energia. Aquestes actuacions rebran una subvenció del 50% amb un topall de 60.000 euros, quan siguin intervencions sobre tot l’edifici. En el cas que les actuacions siguin parcials, la subvenció cobrirà el 35% de les obres amb un topall de 30.000 euros.

Dins d’aquesta millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la rehabilitació, les subvencions també tenen en compte els materials i la seva incidència sobre la salut de les persones. Mitjançant les millores en els habitatges es vol aconseguir que aquests esdevinguin més confortables, contribuint al benestar dels seus inquilins i inquilines en particular i de retruc a la resta de la comunitat.

Els treballs per retirar aquells materials que són nocius per als residents o amb components contaminants també estan contemplats dins els ajuts a la rehabilitació que va aprovar el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i que es poden sol·licitar fins al 31 de desembre.

Revisions exhaustives

Aquesta convocatòria de subvencions també ofereix ajuts per redactar els Informes d’Inspecció Tècnica dels Edificis, IITE. Podran demanar subvenció els edificis d’habitatges de
més de 100 anys, i els que  en els darrers 10 anys s’hagin acollit a les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que no haguessin fet l’IITE.

També són objecte d’ajut els edificis situats en polígons d’habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

L'ascensor, element de socialització

La instal·lació d’un ascensor és, segons el vicepresident del Gremi Empresarial D’Ascensors de Catalunya, Jordi Sarrats, «fonamental avui dia per l’elevada edat de molts veïns, i també per mantenir els nivells d’habitabilitat dels edificis».

Sense aquests enginys elevadors, moltes persones no poden gairebé entrar ni sortir de casa, i de vegades es converteixen en guetos dins dels propis barris, generant problemes com ara ‘pisos patera’ . Segons Jordi Sarrats, «l’ascensor no és només un mitjà de transport, és un element de socialització de l’edifici, dels seus veïns i de tots els que viuen a un barri. El que passa és que no es té consciència d’això. És veu més com una comoditat».

Actualment, les solucions mecàniques per fer accessible un habitatge dins d’un edifici són molt variades, i es pot dir que hi ha solucions per qualsevol tipus d’arquitectura de qualsevol època. De vegades, el principal obstacle és l’econòmic, segons Sarrats, «ja que la relació entre el cost i el benefici que es pot derivar d’aquesta instal·lació és tan desfavorable que es pot considerar impossible».

Altres, la solució també és molt difícil perquè s’han de sacrificar espais privats d’habitatges per aconseguir l’espai necessari, «com pot ser una part del menjador o la cuina».

Cristina Castells: "L'important és que l'edifici demandi poca energia"

Cristina Castells és Directora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.

Queda molt per fer amb l’eficiència energètica dels edificis a Barcelona?
Aquesta és una ciutat compacta , densa i definida des de fa temps. Tenim tot un parc d’edificis construïts molt abans de les normes actuals, i aquests estan en precari des del punt de vista de la demanda energètica. Però hi ha tot un parc post-normativa que sí estan en un altre nivell.

Tenim la suficient consciència  de la importància d’una bona  gestió energètica dels edificis?
L’important és que els edificis demandin la mínima energia, és a dir, el seu disseny i la seva concepció. Després entren elements de consum i de bona gestió. I els edificis més vulnerables
demanden molta energia. Per això s’incideix molt en aquests ajuts en la millora la pell de l’edifici, per evitar consums elevats d’energia.

És possible generar energia per autoconsum als edificis residencials de Barcelona?
No tan sols és possible, sino que és molt recomanable. Hi ha molta coberta, que si bé està en part ocupada per altres serveis, sí que permeten la instal·lació de sistemes de generació energètica. I tota la energia que produïm per autoconsum, és energia que no anem a buscar a la xarxa.

A banda, reduïm contaminació a la ciutat.
Aquesta energia generada generada a grans centrals que sovint utilitzen combustibles contaminants no s’ha de produir. Així, no només importa l’energia que no consumim, sinò també la que no produïm. Això comporta una reducció important de les emissions de CO2.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.