Agraciats al sorteig renuncien al pis social per la burocràcia
Almenys 350 persones que van quedar en llista d’espera en el sorteig de 1.509 pisos de protecció oficial del 14 de febrer podran accedir a un habitatge.

La segona és la bona. Almenys 350 persones que van quedar en llista d’espera en el sorteig de 1.509 pisos de protecció oficial del 14 de febrer podran accedir a un habitatge.

Però això també significa que hi ha part dels agraciats en primera instància que hi han hagut de renunciar perquè el procés triga tant que ja no reuneixen els requisits, sobretot, econòmics, en canviar la seva situació en nou mesos.

Aquests 350 afortunats, afavorits per la lentitud de la burocràcia, ho són perquè el beneficiaris originals hi han renunciat o no compleixen requisits, segons les dades facilitades a 20 minutos per la regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que creu que no és una xifra "excessivament escandalosa".

Recurs per l’errada

Un exemple d’aquesta situació indefinida és la dels agraciats per la promoció Maresme-Besòs. Dels 108 afavorits, almenys 18 es quedaran sense el pis que els va tocar, per culpa d’una errada de l’Ajuntament.

I en podrien ser 73, segons indiquen els afectats, constituïts en plataforma.

"Ens va caure un pis per una pífia. Vam marcar la casella que no estàvem empadronats a Sant Martí. Tot i exigir-se aquest requisit, vam sortir elegits", explica el Miguel Ángel Blanco (30 anys, 19è en la promoció Maresme-Besòs).

Ara tots volen el seu pis. "Presentarem un contenciós-administratiu abans de Nadal si no ens retornen el pis. Va ser un nyap garrafal, que no és culpa nostra", afirma l’advocada Margarida Rodríguez.

L’Ajuntament reconeix que l’errada no es va advertir fins que es va revisar la documentació, un cop publicades les llistes provisionals i definitives.

"És obligació del Consistori i dels agraciats comprovar que no hi ha errades", va indicar una font municipal. En principi, "no tenen dret a pis", però "l’Ajuntament estudiarà la seva instància", indiquen.

Dels 1.509 habitatges sortejats, només 259 (10 promocions, sobre les 26 previstes) ja estan finalitzats, però encara ningú hi viu pels tràmits.

La resta, 1.250, estan en "procés de construcció" i s’aniran lliurant durant el que resta d’any i tot el 2008. La major part dels pisos són de lloguer (962), destinats, gairebé en exclusiva per als joves (87%). Els altres es vendran.