FGV amplia el termini fins al pròxim 28 de maig per a inscriure's en la convocatòria de les 12 borses d'ocupació tempora
FGV amplia el termini fins al pròxim 28 de maig per a inscriure's en la convocatòria de les 12 borses d'ocupació tempora FGV

La vigència s'ha establit per un període de dos anys a partir de la constitució d'estes borses i la convocatòria es realitza seguint els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat arreplegats en la legislació vigent. Permet la participació d'un màxim de 1.570 aspirants: 1.050 a València i 520 a Alacant, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els llocs per als quals s'obri el procés d'inscripció són: Atenció al Client València i Alacant; Cap/a de Circulació de València i Alacant; Maquinistes Alacant, Metrovalencia i tramvia València; Oficials taller València i Alacant; Vies i Obres València i Alacant; i Oficis Elèctrics de Manteniment a València.

L'anunci i les bases d'esta convocatòria estan arreplegats en l'edició del 8 de maig del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així com en la pàgina web.

A més d'esta ampliació, FGV ha modificat l'apartat relatiu a les exigències d'aptitud mèdica i psicològica que FGV té estipulades per a determinar si una persona pot ocupar estos lloc de treball.

Així, s'ha afegit en la descripció del reconeixement mèdic que serà necessari "no patir malaltia i/o discapacitat física psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d'altres persones".

CONCURS DE MÈRITS

Estes borses es constituïxen mitjançant un concurs de mèrits. Els requisits que es tenen en compte són, per ordre d'importància: formació/coneixement reglat (50-70%), experiència (25%), idiomes (% segons borsa) i en algun cas segons necessitats, permís de conducció.

També es valora amb un 5% que l'aspirant haguera causat baixa en FGV de forma no voluntària en l'acomiadament col·lectiu de 2012, amb el que des de la companyia pública destaquen que "s'ha arreplegat el plantejament realitzat pels sindicats i un compromís plasmat en l'acord d'este acomiadament col·lectiu". En les llistes, es reserva un 2% de llocs a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Per a la determinació de les bases de la convocatòria s'ha comptat amb la participació i aportacions de la representació legal dels treballadors en FGV.

La vigència d'estes borses d'ocupació temporal serà de dos anys, llevat que per a algun lloc es realitzara abans un concurs d'ingressos,, en este cas esta borsa en qüestió quedaria anul·lada i es generaria una nova, amb els aprovats sense plaça.

El termini previst entre el dia de publicació de l'anunci en el DOGV i el moment en què les 12 borses estiguen operatives i es puga recórrer a els seus integrants per a cobrir les necessitats temporals de FGV que siguen autoritzades, és d'uns 60 dies. Per tant, la previsió de l'empresa és que les borses estiguen operatives en la primera setmana de juliol de 2017.

En l'actualitat, FGV té en vigor quatre borses d'ocupació temporal -maquinistes a València i Alacant, circulació a Alacant i Taller a València-, que conclouen la seua vigència el 20 de maig, per la qual cosa s'ha previst prorrogar la vigència fins a l'entrada en vigor de les 12 borses.

Consulta aquí más noticias de València.