Una imatge d'un dels espais del centre d'innovació Citilab.
Una imatge d'un dels espais del centre d'innovació Citilab. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) signarà un conveni amb la Generalitat de Catalunya per executar projectes per una suma total de 60 milions d'euros, que seran finançats en un 50% pels fons Feder (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Aquests projectes, els quals molts ja estan en marxa, duraran fins al 2023, i comprenen tres grans línies d'actuació: millorar i potenciar l'ús de les noves tecnologies, impulsar el pas a una economia baixa en carboni, i accelerar polítiques per conservar i millorar el medi ambient.

És la primera vegada que la gestió d'aquests fons es fa per mitjà de l'àrea de Relacions Internacionals de l'AMB. La signatura d'aquest acord és un reconeixement a aquest organisme com un agent públic territorial de primer ordre, que compta amb un pressupost de 1.400 milions per aquest any.

El seu programa de treball en el Pla d'Actuació Metropolitana, que comprèn competències en transport, aigua, tractament de residus, energia, ordenació del territori i desenvolupament econòmic i social, coincideix amb les línies d'inversió establertes per als fons Feder.

Dit d'una altra forma, «la Unió Europea ajudarà a donar-li més dimensió als projectes de l'AMB», afirma Alfred Bosch, vicepresident de l'àrea de Relacions Internacionals i Cooperació de l'ens supramunicipal.

La Unió Europea ajudarà a donar-li més dimensió als projectes de l'AMB"

Els projectes impulsats pels fons Feder es focalitzaran en els 35 municipis de l'Àrea Metropolitana, però queda exclosa Barcelona, que ja compta amb el seu propi conveni amb la Generalitat.

Eficiència energètica

La major partida de recursos, uns 29,6 milions d'euros, es destinarà a incentivar el pas a una economia amb menors reduccions de carboni. Aquí es troben projectes per augmentar l'eficiència energètica en habitatges públics i privats mitjançant la rehabilitació, tot considerant la participació de finançament privat addicional.

També s'enquadren els projectes que estan en marxa per impulsar la mobilitat sostenible, com les inversions per potenciar l'ús de vehicles elèctrics i de combustibles alternatius als ajuntaments i la construcció de noves vies per a bicicletes.

En aquest sentit, cal recordar que l'AMB té el projecte de crear una xarxa de 414 quilòmetres de bicivies per l'àrea metropolitana, dels quals ja s'han executat el 25%.

Els fons Feder formen part de les polítiques de cohesió de la Unió Europea per reduir les diferències entre les regions riques i pobres del continent. «Catalunya es considera com una regió rica», precisa Bosch, raó per la qual les partides comunitàries subvencionen el 50% dels projectes que es posen marxa.

Protecció del medi ambient

Els projectes per conservar i protegir el medi ambient tindran una partida de 25,2 milions d’euros, precisa l’AMB. Aquí es troben programes per recuperar i mantenir els espais fluvials del Besòs i Llobregat.

En el primer cas, es tracta d’un parc urbanitzat, de fàcil accés des de la cara nord de Barcelona i els municipis de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet; i en el segon, hi ha molts trams amb miradors i camins als quals s’accedeix des del Prat, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Boi i Molins de Rei, entre altres nuclis.

«La idea és que aquests parcs, així com la Serra de Colserolla i les platges metropolitanes, tinguin una funció ecològica i social», diu Bosch. En aquest sentit, els projectes contemplen construir noves passarel·les i camins, i minimitzar l’impacte de les infraestructures, per mitjà de l’enterrament de línies elèctriques i la integració paisatgística de les carreteres o les torres elèctriques.

Fomentar les noves tecnologies

Per impulsar l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) l’AMB realitzarà projectes per 5,2 milions d’euros. Actualment l’organisme compta amb plataformes smart d’informació en parcs i platges, i amb aquests fons s’ampliarà a nous serveis i aplicacions d’informació ciutadana, perquè els veïns puguin enviar suggeriments o queixes en línia ràpidament, o que les noves tecnologies s’apliquin a serveis de mobilitat i gestió de residus. A més, es projecta que aquesta plataforma del AMB pugui ser compartida pels altres municipis de l’àrea.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.