L'AIReF considera "improbable" que la Comunitat complisca l'objectiu de dèficit per a 2017
L'AIReF considera "improbable" que la Comunitat complisca l'objectiu de dèficit per a 2017 Europa Press

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) considera "improbable" que la Comunitat Valenciana complisca en 2017 l'objectiu d'estabilitat fixat, per la qual cosa assenyala que la regió valenciana ha de fer "un esforç" superior a la mitjana de les comunitats autònomes per a aconseguir l'objectiu d'estabilitat del 0,6% del PIB para 2017.

Així mateix i segons les dades de l'AIReF, existeixen riscos "molt alts" per a la sostenibilitat financera i el compliment de l'objectiu de deute en el mig termini perquè, encara que assenyala que el deute presenta una dinàmica "lleument favorable" durant els primers anys de projeccions, no creu que siga "suficient" com perquè la regió valenciana aconseguisca l'objectiu de deute abans de 2045, donat el nivell de partida superior al 40% del PIB en 2016.

L'AIReF aprecia riscos de desviació fonamentalment en l'escenari d'ingressos previst per la Comunitat en el seu pressupost. Així, estima un creixement del nivell d'ingressos entorn d'un 7,5% respecte a l'exercici anterior, la qual cosa implicaria un major pes sobre el PIB (4 dècimes) respecte a l'estimat per a 2016.

També considera que el creixement de l'ús de capital podria ser inferior al previst en el pressupost autonòmic perquè encara que les previsions autonòmiques de creixement de la despesa corrent estan en línia amb les estimacions de l'AIReF, preveu que la Comunitat, una vegada eliminat l'efecte de la inejecució esperada, registre un creixement de les despeses de capital superior al 30% sobre el nivell de l'exercici anterior, que podria ser inferior donat el ritme d'execució d'exercicis anteriors i els riscos de desviació apreciats en els ingressos.

Pel que fa a l'evolució de les ocupacions esperada a la Comunitat Valenciana estima que podria ser "compatible" amb el compliment de la regla de gasto en 2017. Per açò, recomana a la regió "ajustar en execució la seua despesa per a adaptar-la als recursos comunicats i eliminar les incerteses observades en l'escenari d'ingressos".

Ajuntament de València i Alacant

Quant a l'Ajuntament de València, subratlla que com ha incomplit la regla de la despesa 2016 "ha d'aprovar un Pla economicofinancer (PEF) a un màxim de dos anys per a reconduir esta situació".

Així mateix, apunta que l'anàlisi de les variacions entre les previsions de l'Ajuntament contingudes en les línies fonamentals del pressupost per a 2017 i el pressupost inicial de l'any ha permés detectar que, per disminució dels ingressos no financers, "el superàvit previst a fi d'exercici s'ha reduït en uns 20 milions d'euros".

Per la seua banda, l'Ajuntament d'Alacant com a conseqüència de l'incompliment de la regla del gasto en 2015, té aprovat i en vigor un Pla economicofinancer (PEF) que fixa els objectius per a l'estabilitat i regla de gasto per a 2016 i 2017. AIReF assenyala que esta Corporació preveu complir els objectius de les dos regles fiscals fixats en la seua PEF. No obstant açò, estima que existeix "un xicotet risc d'incompliment" de la regla de despesa en 2017, ja que el pressupost aprovat inclou una previsió d'inejecución previsiblement amb sobrevaloració. En relació a les variacions detectades entre les previsions contingudes en les línies fonamentals del pressupost 2017 d'esta Corporació i el pressupost inicial, per un increment dels ajustos de comptabilitat nacional benvolguts, "s'ha incrementat el superàvit inicialment".

Consulta aquí más noticias de València.