Olivas renuncia als honors com a expresident de la Generalitat per la condemna a pena de presó
Olivas renuncia als honors com a expresident de la Generalitat per la condemna a pena de presó BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS

L'expresident de Bancaixa i expresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha anunciat la seua renúncia a tots els honors i drets que corresponguen com a excap del Consell després d'haver confirmat l'Audiència Provincial la condemna d'any i mig de presó pels delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública.

Olivas ha remés una comunicació al president, Ximo Puig, en la qual explica: "Com vullga que l'Audiència Provincial ha confirmat la sentència dictada en el seu moment pel jutjat penal número 6 de València, renuncie expressa i voluntàriament a tots els honors i drets que em pogueren correspondre en virtut del que es disposa en la llei 6/2002 que regula l'Estatut d'Expresidents de la Generalitat".

Segons esta llei de 2002, sobre la qual Podem va plantejar una proposta per a modificar-la que l'any passat no va rebre llum verda en les Corts, els expresidents de la Generalitat tindran tractament vitalici de Molt Honorable Senyor/a i ocuparan el lloc protocol·lari que els corresponga segons la normativa vigent.

Estableix també que en els seus desplaçaments fora de la Comunitat podran gaudir del suport dels servicis que la Generalitat tinga establits, com les oficines de la Generalitat a Madrid i Brussel·les, i d'aquells altres de similar naturalesa que existisquen o que en el futur pogueren establir-se.

Així mateix, assenyala que el Consell posarà a la disposició dels expresidents els mitjans necessaris per al sosteniment d'una oficina de suport, que comptarà amb dos llocs de treball amb funcions d'assessorament i una plaça de conductor, amb caràcter de personal eventual, i un local adequat per a la instal·lació de l'oficina, la dotació pressupostària per al seu funcionament ordinari i un automòbil del parc mòbil de la Generalitat.

Els presidents de la Generalitat ostentaran, des del moment en què es produïsca el seu cessament, la condició de membres permanents del Consell Jurídic Consultiu, una condició que perdran quan accedisquen a un lloc de responsabilitat executiva en qualsevol de les administracions públiques i quan concórreguen els supòsits d'incompatibilitat legalment establits.

Confirmació de l'Audiència

Este dimarts la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha anul·lat l'atenuant de dilacions indegudes aplicada a José Luis Olivas, expresident de Bancaixa i expresident de la Generalitat Valenciana, i a l'empresari Vicente Cotino, nebot de l'expresident de les Corts Juan Cotino, en una condemna per frau, però els manté any i mig de presó.

Així consta en una resolució en la qual el tribunal estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'Advocacia de l'Estat i pel ministeri fiscal i desestima els interposats per Olivas i Cotino contra la sentència del Jutjat Penal número 6 de València que els va condemnar a any i mig de presó per delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública. En concret, se'ls va fixar esta pena per falsificar una factura de 500.000 euros més IVA (80.000 euros) per un treball no realitzat i causar un perjuí a Hisenda.

Enfront d'esta pena, l'Advocacia de la Generalitat va interposar un recurs i va sol·licitar que s'eliminara l'aplicació de l'atenuant de dilacions indegudes en al·legar que esta circumstància solament s'aplica en els temps invertits en la tramitació del procediment i no entre la comissió del fet i la formulació de la denúncia.

L'Audiència estima este argument i decideix en la seua resolució eliminar esta circumstància atenuant. No obstant açò, no modifica la pena de presó, que havia quedat en un any i mig precisament per esta mesura. L'Advocacia de l'Estat els reclamava dos anys i mig pels mateixos delictes i la Fiscalia tres.

Per la seua banda, tant Olivas -imputat a Madrid per la fallida de Banc de València- com Cotino també van presentar el seu recurs davant l'Audiència, van demanar l'absolució i van al·ludir a la presumpció d'innocència i a l'absència de proves per a condemnar-los.

El tribunal rebutja els seus arguments i manté que la suposada comissió rebuda per Olivas per la seua intervenció en unes negociacions amb Iberdrola "no és admissible" al concepte de gestió i assessorament amb el qual es va revestir la factura justificativa de les despeses de l'empresa pagadora -de Cotino-.

Consulta aquí más noticias de València.