S'obri el període d'inscripció per a la formació en llengües del professorat valencià en les EOI
S'obri el període d'inscripció per a la formació en llengües del professorat valencià en les EOI GVAEDUCACIO

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha obert -des d'este dimarts, 4 d'abril, fins al pròxim dia 25- el període d'inscripció en línia per a la formació en llengües del professorat valencià en les escoles oficials d'idiomes (EOI).

Els cursos s'impartiran a partir d'octubre de 2017 i s'ofereixen 5.260 places de formació en anglés i 1.540 en valencià en diferents modalitats, recorda el departament que dirigeix Vicent Marzà.

La Conselleria ha elaborat el Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat, amb la finalitat de millorar l'oferta d'ensenyament d'idiomes i facilitar l'accés del professorat implicat en el desenvolupament del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

L'oferta de cursos d'anglés i valencià en les escoles oficials d'idiomes és una de les principals accions que contempla este pla, que té com a principal objectiu donar les ferramentes necessàries perquè el professorat valencià puga aconseguir els nivells de llengua requerits en l'ensenyament plurilingüe.

El període d'inscripció en línia per al curs 2017-2018 en les EOI valencianes serà des de hui 4 d'abril al 25 d'abril de 2017 i començaran a impartir-se a partir d'octubre de 2017. Les modalitats seran de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals.

Per a esta primera fase de formació,i tndrà prioritat de formació el professorat d'Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s'implantarà en esta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d'aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l'etapa d'Infantil.

Modalitats

Quant als cursos presencials, estos es duran a terme en tres modalitats. Una d'estes és la dels cursos d'anglés i valencià que es desenvoluparan en les EOI, i que correspondran als nivells A2, B1, B2, C1, amb una durada de 120 hores lectives.

Hi haurà una altra modalitat de cursos presencials d'actualització lingüística d'anglés B2 i valencià C1, dirigits el professorat amb certificat acreditatiu del nivell de llengües. També tindran lloc en les escoles oficials d'idiomes valencianes i tindran una durada de 60 hores.

Una tercera modalitat és la dels cursos d'habilitats orals d'anglés B2 i valencià C1. Estan dirigits el professorat que estiga en actiu impartint una matèria en valencià o anglés i tindran una durada de 60 hores. Per a accedir és necessari presentar un certificat que acredite el nivell B2 d'anglés o certificat de capacitació, i C1 de valencià o certificat de capacitació.

Pel que fa als cursos virtuals, s'impartiran d'anglés nivell B2 i C1 i valencià C1 en línia amb aula virtual tutoritzada. Es realitzaran mitjançant una plataforma proporcionada per l'escola oficial d'idiomes i tindran una durada de 120 hores lectives.

La realització d'una prova de nivell per a poder accedir als cursos presencials d'anglés i valencià (dels nivells A2, B1, B2 i C1) de 120 hores lectives, així com per als cursos en línia amb aula virtual tutoritzada (anglés B2 i valencià C1), serà obligatòria únicament en cas de no poder justificar el nivell requerit mitjançant algun certificat dels inclosos en el formulari d'inscripció.

El procediment de matrícula serà especificat en la resolució de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 en les escoles oficials d'idiomes, que es publicarà a la fi de maig de 2017. En qualsevol cas, els professors i les professores estaran exempts del pagament de les taxes ordinàries corresponents als cursos i solament hauran d'abonar les taxes per obertura de l'expedient acadèmic en cas de ser nous alumnes de l'escola oficial d'idiomes.

Consulta aquí más noticias de València.