Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, estes línies d'ajuda s'emmarquen dins del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 de l'Agència Valenciana del Turisme, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV). Es tracta d'un document programàtic que arreplega la implementació d'actuacions "incentivadores, obertes a la societat, que fomenten el desenvolupament sostenible del turisme a mitjà termini".

El pla tindrà una vigència de tres anys i la seua efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció. Entre altres condicionants atén les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, si bé per a 2017 té ja consignats més de 9,6 milions d'euros dirigits als diferents agents que conformen el sector turístic valencià.

Segons ha indicat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, "hem volgut engegar este pla estratègic d'ajudes a la Comunitat Valenciana que abastarà fins el 2019, per a contribuir d'una forma permanent i coherent, a la diferenciació i singularització de la nostra oferta turística enfront d'altres destinacions competidors".

"Els quatre pilars bàsics d'este Pla són d'una banda, millorar el posicionament de la Comunitat Valenciana en els mercats turístics i, per una altra, incrementar la competitivitat de l'oferta turística valenciana: desestacionalitzar, diversificar i fidelitzar la demanda turística i fomentar la investigació, la innovació i el coneixement aplicat al turisme", ha afegit.

En esta línia, el titular de Turisme ha indicat que l'objectiu del Consell en esta legislatura és "dotar de valor afegit al sector turístic". A més, ha informat que entre les novetats que incorpora este pla estratègic està la inclusió de nous criteris per a valorar positivament les accions, entre els quals es troba "incorporar els principis del Codi Ètic Mundial del Turisme i tindre en compte aspectes de caràcter social, com la igualtat d'hòmens i dones, la integració social i laboral en l'àmbit turístic de persones amb discapacitat", ha apuntat Colomer.

Finalment, el president de l'Agència Valenciana del Turisme ha ressaltat l'esforç del Consell en l'impuls del turisme, ja que a estes línies de subvencions "se sumen les d'altres departaments que també han orientat les seues bases reguladores per a tindre en compte la realitat turística del nostre territori, promovent el turisme sostenible, responsable, inclusiu i social".

PROJECTES A LA COMUNITAT VALENCIANA

Els projectes i actuacions objecte d'ajuda hauran de trobar-se localitzats en el territori de la Comunitat, si bé les actuacions per a la promoció i comercialització dels recursos i l'oferta turística que es recolzen, podran desenvolupar-se dins i fora de l'àmbit territorial autonòmic.

El pla inclou línies d'incentius que van dirigides tant les empreses turístiques com a les destinacions, així com col·laboracions amb associacions empresarials turístiques, centres d'investigació en turisme i un altre tipus de col·lectius que promouen el turisme sostenible i inclusiu.

Les diferents línies d'incentius atenen a la consecució de finalitats vinculades a un o varis dels quatre grans objectius estratègics i tenen per objecte àmbits omo la posada en valor turístic dels recursos, el desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en l'àmbit turístic, l'engegada d'accions de promoció i difusió de la nostra oferta, la millora integral de la qualitat dels servicis en les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana o la configuració i promoció de productes turístics.

Consulta aquí más noticias de València.