Així consta en una interlocutòria en la qual el magistrat recorda que el passat 5 de gener este jutjat va requerir a l'administració catalana "la traducció al castellà de l'escrit presentat en llengua catalana" el 23 de desembre de 2016, en un document relacionat amb una qüestió de competència territorial.

El passat 25 de gener, la lletrada de la Generalitat catalana (la mateixa), "lluny de complir amb el requeriment, seguix presentant escrits en llengua catalana, desobeint amb açò de manera manifesta" la seua petició, assenyala el magistrat José María Magán en esta segona resolució, en la qual requerix "per segona vegada i última" a l'administració autonòmica de Catalunya perquè traduïsca "al seu càrrec i remeta degudament traduït al castellà l'escrit presentat".

El jutge recalca que no és possible admetre escrits presentats en llengua catalana "en no ser la mateixa reconeguda com a oficial per l'estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana" i li recorda "l'obligatorietat de respectar i complir amb el decidit per la Comunitat Valenciana en matèria lingüística".

"És evident que este procediment no pot seguir suspès indefinidament davant l'incompliment manifest del requeriment efectuat a l'administració autonòmica catalana, que lluny de ser atès, ha sigut desobeït de manera evident", agrega.

El magistrat advertix que inadmetrà qualsevol escrit que procedisca de l'administració autonòmica catalana i no estiga redactat en castellà "atés que "l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana no diu enlloc que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana siga el català, sinó el valencià". Contra esta resolució cap recurs de reposició en el jutjat en el termini de cinc dies.

Consulta aquí más noticias de Alacant.