Facua ha tingut coneixement, després de l'advertiment d'alguns usuaris, que en estes sales s'impedix l'accés a persones que han volgut accedir amb menjar i/o beguda comprada fora de les instal·lacions. De fet, en tots dos cinemes existixen cartells que avisen de la prohibició d'introduir en les instal·lacions productes "adquirits en l'exterior", segons ha informat l'associació en un comunicat.

L'associació ha recordat que si els cinemes permeten el consum d'aliments i begudes en les seues instal·lacions, és "abusiu" que prohibisquen portar-les de l'exterior, "atés que la seua activitat principal no és la venda de tals productes, sinó l'exhibició cinematogràfica". La mesura de no permetre aliments només té sentit -segons Facua- si es tracta d'un restaurant, per exemple, "atés que la seua activitat principal sí consistix a vendre menjar i beguda".

A més, Facua ha indicat que la prohibició d'entrada en el cinema amb menjar i beguda és una clàusula "contrària a l'establit pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries". "En l'article 82.1 s'arreplega que són abusives aquelles estipulacions que causen "un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte", ha recordat.

A més, ha puntualitzat que la Comissió de Cooperació de Consum, que s'encarrega de coordinar la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes en aquelles matèries que afecten els drets dels consumidors, s'ha pronunciat diverses vegades en este sentit indicat que "les clàusules en la qual s'imposa al consumidor limitacions amb vista a l'adquisició dels productes sense fundar-se en circumstàncies objectives ha de ser considerada abusiva".

DRET D'ADMISSIÓ

Tampoc el dret d'admissió al que al·ludixen estes empreses en els cartells prohibint introduir begudes i menjars de l'exterior servix "com a escut per a este comportament", segons l'associació perquè ha explicat que la normativa de la Generalitat Valenciana relativa a Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, per exemple, regula com a dret d'admissió "impedir l'accés i permanència en un establiment públic motivat per raons objectives que puguen impedir el normal desenvolupament de l'espectacle o activitat o suposen la vulneració de la normativa vigent".

Així mateix, ha incidit que la norma assenyala que els titulars o prestadors solament hauran d'impedir l'accés "a persones que manifesten comportaments violents, puguen produir molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé dificulten el normal desenvolupament de l'espectacle o activitat". Per tant, Facua ha argumentat que "cap dels motius assenyalats justifica, doncs, l'exercici del dret d'admissió impedint l'accés a persones que han adquirit aliments o begudes en altres recintes".

PRÀCTICA "IL·LEGAL"

Facua ha indicat que només en l'últim any s'han presentat al voltant d'una desena de reclamacions davant les autoritats de Consum de les respectives comunitats autònomes, a més de denunciar a tots els cinemes dels grups Cinesa (46 sales), Galicine (7 sales) i Kinépolis (5 sales) per tindre esta pràctica "il·legal" com a política d'empresa.

L'associació seguix recaptant denúncies d'usuaris de tota Espanya que es puguen trobar amb situacions similars a les descrites. Per açò, sol·licita als usuaris que acudisquen a qualsevol sala de cinemes en les quals s'establisca esta prohibició que ho posen en coneixement d'esta associació per a formular les oportunes denúncies contra les empreses responsables.

Consulta aquí más noticias de Castelló.