Un 54% dels col·legis valencians tria el nivell avançat, un 30% l'intermedi i un 16% el bàsic de plurilingüisme
Un 54% dels col·legis valencians tria el nivell avançat, un 30% l'intermedi i un 16% el bàsic de plurilingüisme GVA

del nou Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic que s'aplicarà en els centres educatius sostinguts amb fons públics el pròxim curs en segon cicle d'Infantil -3, 4 i 5 anys- i les aules experimentals de 2 anys.

Així ho ha anunciat la Conselleria d'Educació, que ja compta amb les dades facilitades pels centres d'Infantil i Primària que establiran un dels tres nivells del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic i que han fet la seua proposta en una decisió avalada per dos terços del Consell Escolar.

Del total d'escoles públiques i concertades, es compta amb les dades del 90% de centres. D'este percentatge, 675 centres educatius han triat el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II (30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%).

Per províncies, a Alacant 164 centres han triat el nivell avançat, un 40%; mentre que 132 centres han preferit l'intermedi, el 32%. El nivell bàsic correspon a 119 centres, un 28% del total. En la demarcació de Castelló, 137 centres han triat el nivell avançat, un 83% del total; 17 escoles han optat pel nivell intermedi, un 10% del total i 11 centres s'han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total.

A València, 374 centres educatius han triat el nivell avançat, és a dir, un 55%; 226 escoles han optat per l'intermedi, un 34%. Finalment, 73 escoles han optat pel nivell bàsic, un 11% del total.

El nou model s'estructura en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II). Les diferències entre ells són la distribució d'hores vehiculessis en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es donen en anglés, en valencià i en castellà a causa de la situació sociolingüística de cada entorn educatiu.

MARZÀ: "UN ENSENYAMENT MÉS PLURILINGÜE QUE MAI"

Sobre este tema, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha assegurat estar "content" perquè, "gràcies a l'esforç de tots, es camina cap a un ensenyament més plurilingüe que mai, que genera oportunitats per a tots". "Pas a pas deixem arrere un sistema de peatges i privilegis per a emprendre el dels drets i les oportunitats. Els centres han optat entre mantindre els mateixos programes d'ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passos cap a avant", ha valorat.

Així mateix, el responsable d'Educació ha remarcat que les comunitats educatives, mitjançant els seus consells escolars, han decidit el nivell plurilingüe que s'adapta millor al seu context sociolingüístic. "El nou programa de plurilingüisme real garantix a l'alumnat més anglés i un domini efectiu del valencià i el castellà. Volem agrair la implicació de les famílies i del professorat per contribuir a fer realitat el nou model centrat a garantir una educació en llengües òptima per als nostres xiquets i xiquetes, sempre acompanyada per una bona formació del professorat", ha asseverat Marzà.

El conseller ha recordat que la Conselleria va donar a conéixer fa uns dies les primeres mesures del Pla de xoc de formació que està dissenyant el seu departament per a acompanyar als docents en l'aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

Així, este primer paquet de mesures se centra, fonamentalment, en la formació en llengües mitjançant les escoles oficials d'idiomes per al pròxim curs. En este sentit, des d'Educació s'han reservat 5.260 places en anglés en les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) i 1.540 en valencià. Les modalitats són de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals. El professorat podrà iniciar les inscripcions en les EOI a la fi de març mitjançant els centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire).

A més, es comptarà amb 1.500 places de formació a la carta en anglés i en valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius. Durant el mes de març començaran a veure's les necessitats, centre a centre, per a dissenyar formació específica per part de professorat de les EOI i de personal dels Cefire. Es tractarà de formació lingüística específica segons les necessitats i cursos d'actualització de competències lingüístiques per a professorat que ja compta amb titulacions en llengües.

Per a esta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d'Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s'implantarà en esta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d'aquells centres que opten per aplicar el PEPD més enllà de l'etapa infantil.

Així mateix, s'amplien les places per a obtindre la capacitació lingüística en llengües que ser realitzen en els Cefire per al pròxim cursos, fins el 3.000, un miler més que en l'actualitat. El Pla de xoc de formació del professorat en llengües compta amb més mesures que s'estan ultimant i que Educació anirà anunciant a mesura que es facen efectives.

COMPETÈNCIA ORAL

D'altra banda, el model compta amb sessions orals de lliure configuració mitjançant una àrea anomenada Competència Comunicativa Oral, que s'impartirà en qualsevol de les dues llengües oficials i en anglés, segons el nivell. L'objectiu serà augmentar la comprensió i l'expressió d'idees sobre els temes més pròxims; dotar de ferramentes comunicatives per a desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l'opinió mitjançant instruments com per exemple els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d'enginy i dramatitzacions.

El calendari d'aplicació del programa plurilingüe comença el curs 2017-2018 i culminarà amb la seua implantació en Batxillerat, en 2023. A més de l'educació obligatòria, este decret té en compte també els ensenyaments de Formació Professional i la Formació d'Adults, que fins ara no s'incorporaven a la normativa del plurlingüisme.

Consulta aquí más noticias de València.