La jutge del metro demana a Fiscalia que aclarisca per què dubta dels pèrits de l'AESF abans de demanar un altre informe
La jutge del metro demana a Fiscalia que aclarisca per què dubta dels pèrits de l'AESF abans de demanar un altre informe EUROPA PRESS

En el seu informe, estos experts van concloure que "no es pot asseverar que el traçat de la corba fera necessària la col·locació d'una balisa que controlara la velocitat del tren" i van dir "no disposar d'arguments suficients que permeten concloure si el canvi en el disseny de les finestres va poder incidir o repercutir en una millor fixació dels marcs i cristalls a l'estructura i en el consegüent despreniment de les mateixes".

La magistrada esperarà a conéixer les explicacions del Ministeri Públic per a decidir si estima o desestima la seua petició que altres sis pèrits diferents als quals han intervingut fins al moment en la causa, emeten nous informes pericials sobre el sinistre ferroviari.

En una providència, notificada este divendres a les parts i difosa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora recorda que "va ser el Ministeri Fiscal qui va proposar que la pericial anara duta a terme per pèrits de l'AESF per dues vegadesi va insistir en el seu escrit de data 15/12/15 en la necessitat que fóra esta Agència qui duguera a terme la pericial que sol·licitava, sense que en eixe moment, anterior a l'emissió de l'informe, fera al·lusió alguna a una suposada falta d'objectivitat".

La jutgessa subratlla la "gravetat" de l'afirmació de la fiscal sobre la pericial de l'AESF, motiu pel qual li demana que "concrete i detall de forma més extensa quines circumstàncies li porten a concloure eixa falta d'objectivitat".

Referent a açò, apunta que els aspectes que la fiscal vol sotmetre de nou a l'anàlisi dels experts ja van ser abordats en els dos informes que consten en el procediment i que van ser ratificats pels pèrits en la seua compareixença en el jutjat el passat 25 de gener.

Afig que "no existix impediment" per a demanar a estos pèrits que amplien els seus informes sobre els extrems que la fiscal sol·licite o perquè precisen quins documents van analitzar per a elaborar els seus informes.

En concret, el ministeri públic demana que la nova pericial siga realitzada per dos pèrits de l'Agència Ferroviària de la Unió Europea, dos de la Universitat Politècnica de València i altres dos de la de Catalunya.

"EVITAR APARENÇA DE PARCIALITAT"

Respecte a la Politècnica de València, la magistrada recorda que des del principi de la investigació, en 2006, es va evitar recórrer a esta universitat per a "evitar qualsevol aparença de parcialitat", ja que tenia convenis subscrits amb la Generalitat Valenciana.

La jutgessa considera que tal prevenció "atés les circumstàncies, ha de ser mantinguda en l'actualitat". I demana a la fiscal que explique els motius pels quals hauria d'evitar ara eixa cautela, que s'ha mantingut al llarg de la instrucció.

La titular d'Instrucció 21 també sol·licita a la representant del ministeri públic que precise el motiu pel qual sol·licita l'auxili de dos pèrits de la Universitat Politècnica de Catalunya i no de la de Madrid, on "existix una xarxa de metropolitans més extensa", o a País Basc, "Comunitat Autònoma en la qual també existix una xarxa metropolitana".

Sobre la petició de la Fiscalia perquè l'informe pericial ho elaboren experts de l'Agència Ferroviària de la Unió Europea, la jutgessa aclarix que manca de competències sobre esta entitat ja que la seua jurisdicció s'estén a territori nacional (article 4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial), "i en conseqüència l'obligació de les entitats públiques i privades de col·laborar amb els Jutjats i Tribunals (article 17 de la Llei Orgànica del Poder Judicial) quedarà limitada a les existents en este àmbit territorial".

Consulta aquí más noticias de València.