La supervivència al càncer dels menors de 15 anys ha augmentat un 20% en 30 anys a la Comunitat

  • La supervivència a cinc anys del diagnòstic ha millorat amb els anys a la Comunitat a causa de la millora de tractaments d'alguns grups tumorals.
  • Les dades de prop de 3.500 pacients que figuren en el Registre poblacional monogràfic permeten estudiar el càncer en el nostre entorn.
  • La incidència del càncer en la infància es manté estable des de 1991, al contrari del que ocorre en l'edat adulta.

La Comunitat Valenciana va registrar en 2016 prop de 180 casos de càncer infantil, dels quals 120 es van donar en menors de 15 anys i la resta en el grup d'edat de 15 a 19 anys. Estes xifres suposen que menys de l'1% del total de càncers diagnosticats anualment en la regió es donen en xiquets menors de 15 anys tractats en els hospitals públics.

Així consta en les estimacions del Registre de Tumors Infantils i adolescents de la Comunitat Valenciana, que reflecteix que la incidència del càncer en la infància es manté estable des de 1991, sense increments en el nombre de casos diagnosticats en menors de 15 anys, al contrari del que ocorre en l'edat adulta, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Estes xifres s'han donat a conéixer amb motiu del Dia Mundial del Càncer Infantil que se celebra cada 15 de febrer. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha explicat que la Comunitat disposa de l'únic registre poblacional monogràfic de tumors infantils amb informació d'alta qualitat i llarga sèrie temporal. "En l'actualitat entorn d'un milió de persones menors de 20 anys és observada i està baix la vigilància d'este sistema d'informació de salut pública", ha destacat.

"El càncer infantil presenta una incidència estable al llarg dels últims 30 anys, i encara així cal destacar que la supervivència a cinc anys del diagnòstic ha millorat amb els anys a causa de la millora de tractaments d'alguns grups tumorals, en passar del 60% a prop del 80%", ha precisat Montón.

Cada any, a la Comunitat es diagnostiquen prop de 25.000 nous tumors en tota la població. En els xiquets menors de 15 anys els casos diagnosticats anualment són menys de el 1% del total.

En línies generals, es diagnostiquen anualment entre 170 i 190 nous casos de càncer en menors de 20 anys, dels quals 120 correspondrien al grup d'edat de 0 a 14 anys i al voltant de 60 a casos en el grup d'edat de 15 a 19. Es tracta d'una xifra estable que no s'ha vist modificada de forma significativa en els últims anys.

Tipologies de càncer

Els quatre grups tumorals en orde decreixent de freqüència en estes edats són leucèmies (24%), tumors de Sistema Nerviós Central i medul·la (21%), Limfomes (18%) i Sarcomes de teixits blans (8%). Si bé en menors de 6 anys té un pes important el subgrup de Neuroblastomes. Existeix una incidència lleugerament superior en xiquets respecte a xiquetes de forma habitual.

Oncologia pediàtrica

La Conselleria de Sanitat disposa de tres unitats multidisciplinàries d'Oncologia Pediàtrica situades en els hospitals La Fe, l'Hospital Clínic de València i en l'Hospital General d'Alacant. En elles es presta una atenció que inclou recursos com l'hospitalització, consultes externes, hospital de dia i hospitalització a domicili (La Fe i General d'Alacant) en relació i coordinació amb els equips d'atenció primària.

Dins dels recursos assistencials, l'Unitat d'Oncologia Pediàtrica de la Fe va ser reconeguda al gener d'enguany per la Comissió Europea per a formar part de les noves Xarxes Europees de Referència (ERN). Es tracta de xarxes europees de malalties rares i complexes, que inclouen centres especialitzats i que compleixen amb estrictes requisits que es requerien per a ser acceptats en la xarxa.

D'igual manera, la Unitat d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital La Fe està acreditada en Sarcomes en la Infància com a unitat de referència nacional per al Sistema Nacional de Salut pel Ministeri de Sanitat.

Registre poblacional monogràfic

El Registre de càncer infantil de la Comunitat és un registre de base poblacional que el seu objectiu és conéixer l'impacte del càncer en menors de 20 anys de la Comunitat Valenciana.

El Registre proporciona resultats d'incidència i supervivència des de l'any 1983 en menors de 15 anys i la seua evolució en els últims 30 anys desagregats per edat, sexe, províncies i grans grups diagnòstics i subgrups tumorals. Des de 2007, també proporciona resultats d'incidència i supervivència d'adolescents entre 15 i 19 anys.

Actualment, tres dècades després, les dades de prop de 3.500 pacients que figuren en el Registre permeten estudiar el càncer en el nostre entorn, descriure les característiques dels pacients afectats, conéixer l'evolució temporal, la seua distribució territorial i estudiar la supervivència.

Comunitat Valenciana

Mostrar comentarios

Códigos Descuento