La Comunitat Valenciana tindrà nous servicis d'orientació jurídica gratuïta per a immigrants, discapacitats i presos

  • La Comunitat Valenciana comptarà amb nous Servicis d'Orientació Jurídica (SOJ) gratuïta per a col·lectius "més necessitats de suport públic" com els immigrants o estrangers, els discapacitats i els presos. Este projecte estarà inclòs en el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta de la Generalitat que serà aprovat este divendres pel ple del Consell.
Ciutat de la Justícia de València
Ciutat de la Justícia de València
EUROPA PRESS

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha sigut l'encarregada de presentar este projecte als mitjans de comunicació i ha afirmat que els SOJ estaran en seu judicial i servixen per a resoldre dubtes, problemes i reclamacions.

El nou Reglament inclou un reforç dels servicis d'orientació i accés a la Justícia de les persones amb diversitat funcional, a les quals tinguen la capacitat modificada judicialment o siguen presumptament incapaces, i a les persones depenents quan en tots estos casos precisen de l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats més essencials de la vida diària.

A més, el Reglament posa en funcionament nous servicis d'orientació jurídica especialitzats en l'àmbit de l'estrangeria i immigració, on les persones que acudisquen rebran informació i assessorament sobre la seua situació legal de residència o sol·licituds d'asil o refugi. Si fóra necessari, esta assistència serà en el seu propi idioma per mitjà d'un traductor proporcionat per la pròpia Conselleria de Justícia.

D'altra banda, el Consell estendrà esta assistència a l'àmbit penitenciari, de manera que la població reclusa puga ser atesa en els mateixos termes que la resta d'usuaris en el cas que precisaren este servici, dins dels supòsits que regulen la prestació pública.

El Reglament respecta el límit econòmic, però amplia la cobertura de l'assistència jurídica gratuïta a qualsevol procés judicial en el qual estes persones puguen veure's immersos. Per a la resta d'usuaris que no estiguen en esta situació, el límit de renda anual es fixa en el doble de l'IPREM, és a dir, 12.780 euros.

El decret també inclou modificacions en la gestió i tramitació dels expedients d'assistència jurídica gratuïta a l'efecte d'aconseguir una major eficiència i agilitat en el reconeixement del dret. D'esta forma, se simplifica la documentació a presentar per les persones sol·licitants i s'oferix la possibilitat perquè es permeta, mitjançant autoritzacions expresses, la consulta sobre el seu patrimoni per part dels col·legis d'Advocats. A més, s'establix la normalització de l'ús de l'expedient electrònic com a ferramenta alternativa per a la presentació de sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta.

TORN D'OFICI

Al costat d'estes mesures, el nou decret actualitza i completa el barem de les compensacions econòmiques per les actuacions professionals dels advocats i procuradors del torn d'ofici. Per a açò, introduïx nous mòduls que donen resposta a les actuacions professionals, actualment no remunerades.

Així mateix, amb el reglament la Generalitat adquirix el compromís de procurar que el pagament pels servicis d'assistència jurídica gratuïta siga abonat als professionals que ho hagen prestat dins dels terminis establits a este efecte.

El pressupost per a l'any 2017 per als diferents torns d'ofici i prestacions d'assistència lletrada ascendix a 27,5 milions d'euros per als advocats i de 4,35 milions per als procuradors. A més, es destinarà un altre milió d'euros per a la potenciació dels SOJ, perquè incloguen els programes específics per a advocats i procuradors que hagen d'atendre a persones amb diversitat funcional.

ELS COL·LEGIS I LES FUNCIONS

L'Assistència Jurídica Gratuïta és canalitzada a través dels SOJ dels diferents col·legis d'Advocats de les tres províncies de la Comunitat. Entre les funcions d'estos servicis es troba l'assessorament previ a les persones que sol·liciten Assistència Jurídica Gratuïta amb la finalitat d'orientar i canalitzar les seues pretensions; i informar sobre el contingut material del dret a assistència jurídica gratuïta, els requisits per al seu reconeixement i la seua extensió temporal.

Així mateix, informaran a la persona sol·licitant sobre els seus drets i obligacions, tant si se li concedix com si se li denega l'assistència, inclòs el seu dret a designar professionals de la seua lliure elecció; subministraran als interessats els impresos necessaris per a la sol·licitud del dret i prestar auxili tècnic i material, si escau, en l'ompliment de la documentació; requeriran als interessats la documentació preceptiva que ha d'acompanyar a la sol·licitud i l'esmena de deficiències de la mateixa.

A més, informaran sobre la possibilitat d'accés a mig extrajudicials alternatius de solució de conflictes. Cada col·legi d'Advocats crearà un servici d'orientació jurídica específic que, a més de l'orientació prèvia al procés, assistirà professionalment a estes persones en tots els procediments judicials.

La legislació estatal permet la concessió del benefici de justícia gratuïta a estes persones quan superen el límit d'ingressos, però solament per als procediments vinculats a la seua situació de discapacitat, incapacitat o dependència i fins a un límit de 31.950,65 euros a l'any (el quíntuple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'any 2017) i mancar de patrimoni suficient.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento