La CVMC aprova el barem per a elegir el director general
La CVMC aprova el barem per a elegir el director general EUROPA PRESS

Així s'ha acordat a la reunió celebrada a Burjassot (València), en què un dels membres del Consell Rector d'esta Corporació ha participat a través de videoconferència a causa de les inclemències meteorològiques, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

A l'apartat de mèrits es puntuarà sobre 100, que després s'adaptarà al 30% sobre el total. De la mateixa manera, el projecte d'actuació es puntuarà sobre 100, que després s'adaptarà al 60% sobre el total.

Pel que fa als mèrits es puntuarà amb un màxim de 30 punts tindre experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals. Amb 15 punts es valorarà tindre formació a l'àmbit de la comunicació -llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos-.

També s'assignarà un màxim de 15 punts als candidats que tinguen habilitats de lideratge, dots de comunicació i direcció d'equips, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes. La mateixa valoració serà per tindre coneixements de context econòmic, social, institucional i cultural de la Comunitat Valenciana: un màxim de 15 punts.

Alhora, es puntuarà amb deu punts tindre coneixements en matèria d'igualtat de gènere, i amb 7,5 punts tindre coneixements d'idiomes diferents als oficials a la Comunitat Valenciana i tindre publicacions, escrits o audiovisuals, a l'àmbit de la comunicació, especialment, en el de l'audiovisual.

Respecte a la valoració del projecte d'actuació, la Comissió ha acordat dividir la valoració del projecte en sis apartats. En primer lloc, figuren els objectiu generals i específics, amb un màxim de deu punts.

A continuació, programació i models de producció, amb un màxim de 25 punts; estructura i organització amb 25 punts; sinergia i convergència de mitjans amb 15 punts; cronograma amb un màxim de 10 punts, i adequació a la realitat pressupostària amb 15 punts.

Consulta aquí más noticias de València.