El Consell reforça el nombre de màquines llevaneus en prevenció d'episodis de neu i gel
El Consell reforça el nombre de màquines llevaneus en prevenció d'episodis de neu i gel GVA.

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat que el Consell ha reforçat el nombre de màquines llevaneus per a aquests dies, com una mesura "raonable i proporcionada a vista de les previsions meteorològiques"

La consellera i el director general d'Emergències, José María Ángel, acompanyats pel director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, han visitat el Centre de Seguretat Vial de la Generalitat per a fer un seguiment de la repercussió d'ona de fred en les carreteres de la Comunitat. 

En la seua visita, Salvador ha informat del reforç de recursos i de dispositius que ha establit el Consell per a fer front als problemes que puga ocasionar la neu i "procurar restablir com més prompte millor el trànsit de vehicles en la xarxa bàsica de carreteres". 

En aquest sentit ha declarat que la Conselleria d'Obres Públiques ha disposat una màquina llevaneus en la zona sud de València i s'han reforçat els recursos amb cinc llevaneus més. "De les cinc màquines addicionals -ha continuat Salvador- tres ja estan incorporades i preparades per a actuar aquesta nit i, en el matí del divendres, s'incorporaran les dues restants". Així, la nit d'aquest dijous hi haurà 4 màquines i en el matí del divendres estaran les sis màquines preparades per a realitzar els treballs pertinents i resoldre els problemes en la circulació viària. 

Aquest reforç se suma al dispositiu preparat per la conselleria en la seua campanya viària d'hivern, compost per 14 màquines llevaneus, 250 tones de material fonent, així com un operatiu escalable que s’incorporà addicionalment d'acord amb la intensitat de l'episodi. 

"Es tracta -ha puntualitzat la consellera- d'una mesura raonable i proporcionada a la vista de les previsions del temps per als pròxims dies a la Comunitat".

Preparats tots els dispositius

En declaracions de Salvador, la conselleria, amb la campanya viària d'hivern, que estarà vigent fins a mitjan del pròxim mes d'abril, ha posat en marxa tots els dispositius per a resoldre les incidències viàries que puguen ocasionar els episodis de neu i gel en les carreteres de la Generalitat. 

Els equips de la conselleria tenen itineraris de neteja establits que es van treballant en coordinació amb altres equips de les administracions locals i consorcis de bombers, de manera que tota la xarxa interurbana quede habilitada en el menor temps possible. 

L'organització des del Centre de Gestió i Seguretat Viària 

A nivell organitzatiu, el Centre de Gestió i Seguretat Viària de la Generalitat realitza un seguiment continu i, des dels seus equips, arreplega la informació d'incidències en les carreteres, compartint amb la resta de titulars del sistema viari valencià i amb el sistema regulador del trànsit els problemes que es vagen detectant, l'evolució dels mateixos, les previsions de les quals es disposa, així com els punts de les carreteres on es fera necessari reforçar les actuacions. 

Aquest operatiu no solament preveu les incidències per neu, sinó que també està preparat per a alliberar les carreteres de problemes ocasionats per la pluges fortes i inundacions, disposant també de diferents equips adaptats a la diversitat d'incidències que es puguen produir. 

El Centre compta amb un sistema electrònic conegut com ITS, Sistema Intel·ligent de Transport, distribuït per les carreteres i que li permet conèixer directament la circulació pels punts i trams monitoritzats. Aquest sistema consta de càmeres, estacions meteorològiques, mesuradors de trànsit i panells amb missatges variable, entre altres operatius. 

En el desenvolupament de les seues funcions, el CEGESEV es relaciona amb les agències que tramiten les emergències, com el 112, sistema on està integrat, la Guàrdia Civil, policies locals i, indirectament, amb els centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICUs) sanitaris i de rescat.

Consulta aquí más noticias de València.