El Consell estudia recórrer el tancament de la fase III de Pinedo per les "greus conseqüències ambientals" que suposaria
El Consell estudia recórrer el tancament de la fase III de Pinedo per les "greus conseqüències ambientals" que suposaria EMSHI

La Generalitat Valenciana ha anunciat este divendres que estudia recórrer el tancament de la fase III de la depuradora de la pedania de Pinedo, a València, acordat judicialment en estar mancat de llicència ambiental, i ha advertit de les "greus conseqüències ambientals" que implicaria la seua clausura, entre d'altres, perquè no es podria reutilitzar cap cabal del sistema de la instal·lació per al reg i es veurien "compromesos" els cultius d'arròs de la zona nord de l'Albufera.

El govern autonòmic s'ha pronunciat en estos termes en un comunicat després de conèixer-se que la secció primera de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenat el tancament de la tercera fase de la depuradora de la pedania de Pinedo (València) en estar mancat de llicència ambiental, de conformitat amb allò que establix la llei.

Esta fase de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) va ser construïda per la Generalitat Valenciana a través de l'Empresa Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR), que va licitar les obres i va abonar els costos de construcció amb càrrec al cànon de sanejament recaptat, amb un cost total de 45.692.561,05 euros, l'obra principal i de 5.384.793,70 euros, les obres complementàries.

La Generalitat estudia recórrer l'execució de la sentència "per les greus conseqüències mediambientals" que suposaria el tancament d'esta fase de l'EDAR ja que "significaria deixar fora de servei les instal·lacions corresponents al tractament biològic de la línia 2 de tractament de Pinedo així amb el tractament terciari de les aigües".

Això suposaria que, tenint en compte que el sistema de depuració de Pinedo va tractar a l'exercici 2016 un cabal mitjà de 303.758 metres cúbics al dia, "només podria rebre tractament biològic en Pinedo 1 un cabal màxim de 124.900 m-3/dia". Per tant, 178.858 m-3/dia rebrien únicament un tractament primari en Pinedo 2.

Esta aigua tractada en Pinedo 2 (178.858 m-3/dia) incompliria els límits d'abocament estableits en la Directiva del Consell 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. Per esta raó, no es podria reutilitzar cap cabal del sistema Pinedo per a reg, tenint en compte que l'enviament d'aigües cap a la Sèquia de l'Or o la Sèquia de Favara requerix eliminació de nutrients (nitrogen i llumí) per baix dels límits establerts en la Directiva del Consell 91/271/CEE.

Això és així perquè l'aigua s'envia a una zona catalogada com "sensible", el Parc Natural de l'Albufera, i el tractament biològic de Pinedo 1 "no està dissenyat per a eliminació de nutrients". En no poder reutilitzar-se l'aigua regenerada en agricultura (en 2016 es van enviar 20 hectòmetres cúbics), "es veurien compromesos els cultius d'arròs de la zona nord de l'Albufera que es reguen amb estes aigües, generat un important perjuí hídric per a la Conca Hidrogràfica del Xúquer".

ABOCAR AL MAR

D'esta manera, la totalitat de les aigües depurades en el sistema Pinedo "s'haurien d'abocar al mar a través de l'emissari submarí existent". La barreja de l'aigua abocada, procedent de Pinedo 1 amb tractament secundari i de Pinedo 2 amb tractament primari, "no compliria amb els límits d'abocament establerts en la Directiva del Consell 91/271/CEE, ni amb els límits d'abocament establits en l'autorització d'abocament al mar".

D'igual manera, el fang produïts en Pinedo 2 no es podrien tractar, tenint en compte que la digestió anaeròbia de Pinedo 1 no tindria suficient capacitat per a tractar la totalitat de fang generats en Pinedo 1 i Pinedo 2.

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

El sistema de tractament i depuració d'aigües residuals consta de tres fases de construcció. La primera, Pinedo 1, és

una depuradora amb capacitat de tractament de 124.900 m-3/dia, construïda en 1981 pel Ministeri d'Obres Públiques, el titular del qual és l'Emshi i titular de la gestió l'Epsar, destinada al tractament secundari (biològic sense eliminació de nitrogen), digestió anaeròbia de fang i deshidratació mitjançant centrífugues.

Pinedo 2, per a depurat amb capacitat de tractament de 200.000 m-3/dia i tipus de tractament primari (físic-químic) i assecat de fang mitjançant centrífugues. Es va construir 1992 per la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat i en què la titular de la instal·lació és l'Emshi/Generalitat Valenciana i de la gestió l'Epsar.

Pinedo 3 ha estat per a l'ampliació de la línia de tractament de Pinedo 2, dotant-les de tractament secundari amb capacitat de 200.000 m-3/dia, i de tractament terciari per a Pinedo 1 i Pinedo 2, amb capacitat de 350.000 m-3/dia.

En este cas s'amplia la línia de tractament de Pinedo 2 amb un tractament secundari (biològic amb eliminació de nutrients), digestió anaeròbia de fang i deshidratació mitjançant centrífugues, i es construïx un tractament terciari de regeneració per a Pinedo 1 i Pinedo 2 i els bombaments d'eixida d'aigua regenerada per a reg. Es va construir el 2005 per la Generalitat Valenciana, que és la titular de la instal·lació, que gestiona Epsar.

Consulta aquí más noticias de València.