El TSJCV obliga a la fundació de l'Hospital General a readmetre 18 treballadors per cessió il·legal a Sanitat
El TSJCV obliga a la fundació de l'Hospital General a readmetre 18 treballadors per cessió il·legal a Sanitat EUROPA PRESS

Així consta en la sentència, facilitada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI·F), sindicat que ha presentat una demanda contra la fundació i Sanitat per a no veure ajustat a dret l'acomiadament d'estos 18 treballadors.

La fundació, entitat sense ànim de lucre que es troba sota el protectorat de la Generalitat, va prestar serveis per a la Conselleria de Sanitat per a l'execució del programa REFAR, instrument de l'Agència Valenciana de Salut per a establir programes i protocols específics per a avaluar l'assistència farmacèutica als pacients de l'entitat, especialment en crònics i polimedicats.

L'execució del programa es venia desenvolupant des de l'any 2010 a través de les corresponents licitacions públiques del servei. La fundació ha publicat en el seu lloc web la convocatòria de contracte de 24 farmacèutics, i 18 d'ells ja prestaven els seus serveis per a la fundació en virtut de contractes indefinits.

L'abril de 2016 la Conselleria de Sanitat va comunicar a la fundació que el contracte de serveis es donaria per finalitzat 20 dies més tard. Com a conseqüència, l'entitat pública va extingir els contractes de treball concertats per obra o servei determinat i va posar en coneixement dels treballadors indefinits del programa REFAR la seua intenció d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu.

Segons consta com a provat en la sentència, els 18 treballadors afectats per l'acomiadament desenvolupaven els seus treballs a les dependències dels Serveis de Salut de la Conselleria de Sanitat, tenint accés a la utilització de les xarxes de comunicació, aplicacions informàtiques i bases de dades corporatives, així com els equips informàtics disponibles tant en els Serveis Centrals com en els departaments de salut per a l'acompliment de les treballs objecte del contracte.

Alhora, disposaven de correu electrònic amb domini 'gva' per a portar a terme les comunicacions informàtiques que calgueren. També les incidències que es produïen durant l'ús dels esmentats mitjans es resolien a través dels departaments de la Conselleria competents per a això.

EXCEDIEN LA CONTRACTACIÓ

Amb estes dades, la Sala estima provat que en este cas hi ha hagut cessió il·legal de treballadors doncs la fundació "es va limitar a posar a disposició de la Conselleria la mà d'obra consistent en els 18 treballadors acomiadats per a complir finalitats que excedien de l'objecte de la contractació".

Estes finalitats, afegix, "estaven inserides en les funcions pròpies de l'Administració, amb ús dels mitjans materials i immaterials d'esta última, en les seues pròpies dependències i exercint la Conselleria els poders de direcció propis de la condició de verdader empresari".

Per tot, el TSJCV estima la demanda interposada per CSI·F i la comissió negociadora creada 'ad hoc', declara nul·la la mesura extintiva adoptada per la fundació i reconeix el dret dels treballadors afectats a la reincorporació als seus llocs de treball.

Consulta aquí más noticias de València.