La Conselleria d'Educació crea un protocol per a garantir el dret a la identitat de gènere
La Conselleria d'Educació crea un protocol per a garantir el dret a la identitat de gènere GVA

Els col·legis valencians públics -i aquells altres que vullguen sumar-se- aplicaran un protocol impulsat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat que permetrà que els alumnes transsexuals o intergènere puguen elegir el nom amb el qual volen que es dirigisquen a ells, així com la indumentària que volen portar o les instal·lacions -vestidors i lavabos- que desitgen utilitzar.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius, una mesura que entra des de hui en vigor amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). S'activarà en els centres educatius públics i es podran acollir tota la resta que ho desitgen.

La finalitat d'este protocol, explica l'administració educativa a través d'un comunicat, és "afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors capitals i irrenunciables, de manera que totes les persones que conformen la comunitat educativa respecten i facen respectar els drets humans". Per això, "serà imprescindible facilitar la construcció de la seua identitat i la participació activa en la vida del centre, de manera que senta la pertinença real al grup d'iguals, al centre i a l'entorn", afegixen.

Alhora, el protocol "ajudarà els equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a previndre casos d'assetjament escolar".

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que "l'educació valenciana aspira a convertir-se en un espai d'inclusió on totes les persones que formen part puguen desenvolupar la seua identitat lliurement i sense traves". Per això, "cal l'esforç conjunt de tota la comunitat educativa per a reconèixer i posar en valor la diversitat".

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el Pla de convivència i igualtat, i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d'identitat de gènere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Documentació administrativa

Des del punt de vista de l'organització del centre, s'adequarà la documentació administrativa del centre docent en consideració al nom i el gènere amb el qual se sent identificat l'alumne o alumna, a petició de la família o de qui exercisca la tutoria legal, quan ho comunique per escrit, mentre l'alumne o alumna siga menor d'edat o no estiga emancipat.

Tot i això, la documentació oficial de l'alumne o alumna no podrà modificar-se fins que no es realitze el canvi de nom en el Registre Civil i es trasllade al centre la documentació pertinent. En qualsevol cas, es prioritzarà el benestar de l'alumnat.

A més, caldrà dirigir-se a l'alumne o alumna pel nom i l'adscripció de gènere que hi haja escollit i comunicat al centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb la qual l'alumne o alumna se senta identificat, d'acord amb el gènere expressat.

Pel que fa a l'ús de les instal·lacions del centre, estes seran utilitzades segons la identitat de gènere expressada, i es garantirà a l'alumnat l'accés als lavabos i els vestidors d'acord amb la identitat de gènere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s'adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte per les persones transsexuals i amb intersexualitat i un tracte igualitari i inclusiu.

El coordinador o la coordinadora d'igualtat i convivència supervisarà totes estes actuacions, en col·laboració amb l'equip directiu, l'equip orientador i el tutor o la tutora, especialment, durant el procés de transició de gènere que efectue una persona durant la seua estada al centre educatiu.

A més, la Direcció General de Política Educativa promourà procediments de coordinació d'actuacions i d'intercanvi de recursos amb altres departaments, especialment amb la direcció competent en igualtat i la direcció competent en salut sexual, orientats a la prevenció, detecció i intervenció davant de situacions de vulnerabilitat.

Espais "lliures d'assetjament"

Amb totes estes mesures, "els centres educatius garantiran un clima de seguretat, de manera que la seua activitat es desenvolupe en espais lliures d'assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu", afirmen des de la Conselleria.

A més, "tots els agents educatius faran les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d'actituds i pràctiques que manifesten prejuís sexistes o discriminació basada en prejuís negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l'orientació sexual", conclouen.

Consulta aquí más noticias de València.