Educació convoca les beques d'estudis universitaris 2016-2017 dotades amb 3,5 milions
Educació convoca les beques d'estudis universitaris 2016-2017 dotades amb 3,5 milions UPV

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques valencianes per 3,5 milions, un 6% més que en la convocatòria anterior i un 40% més que fa dos cursos, ha destacat.

Educació ja va anunciar una millora en estes beques fa uns mesos, que es va aplicar en la convocatòria del curs 2015-2016. Per a sol·licitar-la es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser un 12%, més ampli que el del Ministeri d'Educació. A més, s'incorpora l'exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que també es pot presentar alumnat universitari no només de primera matrícula sinó també de segona.

"Continuem amb el nostre màxim objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats per estudiar en les universitats valencianes, ja que no volem que cap persona es quede sense estudiar en les nostres universitats per raons econòmiques", ha assegurat la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, a través d'un comunicat.

Les sol·licituds podran presentar-se des d'este dijous i fins al dia 15 de febrer de 2017, per via telemàtica omplint un formulari que a més haurà de ser presentat en els centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2016-2017 o en els registres de les universitats.

Estes ajudes poden ser sol·licitades pels alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2016-2017, en les universitats públiques del territori valencià, així com en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que impartisquen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats, i per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, esta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca només aconseguirà els crèdits matriculats per l'estudiant a primera i/o segona matrícula i no formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques propostes supera l'import global màxim previst en esta convocatòria, estes beques s'adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, d'haver crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats a segona matrícula. A més, es distribuiran en ordre descendent, fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el curs acadèmic anterior o últim fet.

Programa Erasmus+

D'altra banda, Educació també ha publicat al DOGV la resolució per la qual es concedeixen les ajudes complementàries de les beques adscrites a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017. L'import total d'estes ajudes puja a 1,2 milions d'euros, repartit en dues anualitats de 600.000 euros per a cada curs acadèmic.

Tant per al passat curs 2015-2016, com per a l'actual 2016-2017 s'ha augmentat al doble la dotació complementària que des d'Educació s'assigna a les beques Erasmus, de 300.000 a 600.000 euros per a cada curs.

Així, "si l'anterior administració assignava com a mínim 60 euros al mes per als Erasmus, el Govern del Botànic ha fet efectiu que el mínim siga de 150 i el màxim de 300 al mes. Que quede clar, equiparem l'ajuda a la qual dóna la Comissió Europea. És més, donem més diners que els que dóna el ministeri per la beca Erasmus, que és un màxim de 200 euros al mes", ha explicat Josefina Bueno.

L'increment de la quantitat econòmica que percep l'alumnat universitari beneficiari ha augmentat en alguns casos fins a un 150%. Així, passa a ser de 120 euros a 300 euros, de 100 euros a 250 euros i de 80 euros a 150 euros, depenent del país de destí.

Una altra de les novetats és que els alumnes que sol·liciten la beca Erasmus per a un curs seran sabedors el mateix curs de la concessió de l'ajuda de la Generalitat. És el que s'ha produït ja en este curs 2016-2017.

Consulta aquí más noticias de València.