La consellera Gabriela Bravo assegura que el Consell vol reduir la lliure designació
La consellera Gabriela Bravo assegura que el Consell vol reduir la lliure designació EUROPA PRESS

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha afirmat que el Govern valencià vol protegir els funcionaris que facen front a corrupteles i irregularitats, així com reduir l'ús de la lliure designació com a mecanisme de provisió de llocs de treball per a limitar la discrecionalitat política.

Bravo s'ha pronunciat en aquests termes durant la seua intervenció hui dilluns en les jornades 'Una nova ocupació pública per al segle XXI', on es presenten les conclusions dels informes elaborats per a abordar la futura reforma de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

La consellera ha destacat que l'ocupació pública "juga un paper central, rellevant, però molt complex" i ha afegit que el marc institucional que regula aquest sistema "deu" assegurar dos grans objectius: disposar d'una força laboral fonamentada en el principi del mèrit i capacitat; i dotar als servicis públics d'instruments que asseguren la seua qualitat.

Per a aconseguir aquests propòsits, ha explicat que el Consell ha comptat amb el treball d'experts que han assessorat per a esbossar un pla d'actuació encaminat a la futura Llei de la Funció Pública Valenciana.

En el que al marc legal afecta, el Govern valencià preveu canviar els aspectes més disfuncionals i respectar aquells punts que han demostrat la seua eficàcia. Tot i això, per seguretat jurídica, es farà un projecte nou en funció pública.

En segon lloc, posarà l'èmfasi en el sistema d'oposició lliure, basat en la vigència efectiva dels principis de mèrit i capacitat, com manera d'accés ordinari a la funció pública. "Volem un sistema de carrera horitzontal recolzat en l'avaluació de l'acompliment professional de l'empleat públic i no en la mera antiguitat", ha ressaltat la consellera.

Lliure designació

A més, es pretén reduir l'ús de la lliure designació com a mecanisme de provisió de llocs de treball per a limitar la discrecionalitat política; i protegir als funcionaris que facen front a corrupteles i irregularitats. "També hem d'optimitzar i renovar les plantilles per a dotar a la Generalitat dels efectius adequats", ha afegit.

Sobre aquesta qüestió, ha dit que "cal innovar la gestió pública, actualitzar els mecanismes tradicionals de selecció per a fer efectiu aquest principi modern que és la igualtat d'oportunitats. El mèrit i la capacitat han de ser prioritaris no només en la feina ordinaria, sinó també en la temporal i interina. Això requereix millorar els òrgans de selecció i introduir de manera realista i progressiva sistemes d'avaluació del rendiment de l'empleat públic", ha advertit.

Un paper "central" li està reservat a l'IVAP -ha indicat-, que "ha d'evolucionar fins a convertir-se en un òrgan que acompanye a la Direcció General de Funció Pública en la seua aposta per la professionalitat i la innovació".

També, ha afegit, cal territorialitzar l'ocupació pública, cosa que requereix assegurar la competència lingüística en valencià del personal empleat públic, però també establir mecanismes de cooperació, col·laboració i intercanvi entre els diversos nivells administratius, cap a dins de la Generalitat, i cap a fora, amb les entitats locals, "cosint el territori", en paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reproduït.

Consulta aquí más noticias de València.