Educació destina 65 milions i 1.627 docents a programes per a combatre el fracàs escolar
Educació destina 65 milions i 1.627 docents a programes per a combatre el fracàs escolar GVA/JLBORT

L'administració ha publicat les resolucions per les quals autoritza un total de 229 centres de Secundària sostinguts amb fons públics a posar en marxa els Programes d'Aula Compartida (PAC), Pla d'Actuació per a la Millora (PAM), Programa de Reforç per a 4t d'ESO (PR4) i de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR), durant este curs 2016-2017.

Es tracta dels programes llocs en marxa per la Conselleria per a millorar el rendiment de l'alumnat valencià i combatre i reduir el fracàs escolar en l'ensenyament Primari i Secundària valenciana.

Per això, Educació té prevista una dotació de recursos als centres sostinguts amb fons públics que es traduïx en una inversió de més de 65 milions d'euros, ja que inclou que es destinen més de 1.600 docents per a portar-los a terme, dels quals 456 treballaran en Educació Primària, i 727 en Educació Secundària. En total, 427 docents més que el curs passat, detallen.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que "este esforç inversor s'emmarca dins de les línies de treball que hem marcat com les prioritats per a este curs 2016-2017, que amb el nom d''Escola pública, garantia de qualitat: igualtat, innovació, implicació' donen un nou impuls per a garantir la qualitat de l'educació valenciana". "És, per tant, una mostra més de la gestió eficient de recursos públics per part del govern del Botànic", ha asseverat.

El Programa de Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) té com a objecte d'actuació l'alumnat tant d'Educació Primària com d'Educació Secundària. Ho portaran a terme 444 docents i la Conselleria ha autoritzat la posada en marxa d'este programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment en un total de 200 centres, dels quals 59 concertats i 141 públics, pertanyents 102 a València, 79 a Alacant i 19 a Castelló.

Es tracta d'una altra de les mesures extraordinàries d'atenció a la diversitat i atorga als centres autonomia per a adoptar les mesures més adequades a les característiques del seu alumnat i que permetin el millor aprofitament dels recursos que dispose.

Per la seua banda, el Programa de Reforç per a 4t d'ESO (PR4) és específic d'atenció a la diversitat per a facilitar l'èxit escolar i l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la totalitat de l'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics que impartixen este nivell educatiu. Amb el PR4 es garantix la continuïtat de millora de l'aprenentatge i del rendiment escolar del PMAR de 3r d'ESO. Es tracta d'ajudar els alumnes de 4t amb dificultats perquè continuen amb el suport que es donava en el curs anterior. A este programa es destinaran 142 docents.

REDUIR L'ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR

El Pla d'Actuació per a la Millora (PAM) té com a objectiu potenciar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat per a reduir les taxes d'abandonament escolar prematur, així com proporcionar atenció educativa per a compensar desigualtats en l'educació, des d'una perspectiva inclusiva. Este pla es destina als centres sostinguts amb fons públics d 'Infantil, primària, Secundària, Educació Especial, FPB i Formació de Persones Adultes. A este programa es destinaran 1.015 docents, 456 per als centres d'Infantil i Primària i 559 per a la resta d'etapes.

Pel que fa a la Programa d'Aula Compartida (PAC) té com a finalitat optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l'alumnat que presenta dificultats d'adaptació a l'entorn escolar i educatiu, conductes disruptives, risc d'exclusió social, tendència a l'abandonament i a l'absentisme escolar, o escasses expectatives d'obtindre el títol de Graduat en ESO de manera ordinària. El programa establix un entorn alternatiu de cooperació entre un o més centres docents i altres entitats, públiques o privades. A este programa es destinaran 26 docents.

El número total de centres autoritzats per fer el PAC puja a 29, dels quals 4 pertanyen a la província d'Alacant, 2 a la de Castelló i 23 a la província de València. A més, els centres públics rebran professorat addicional per al desenvolupament del programa i els centres concertats utilitzaran els recursos assignats al seu programa de compensació educativa i els seus propis recursos.

Consulta aquí más noticias de València.