«Actrius o presentadores poden fomentar-la». El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha constatat que encara es repeteixen estereotips de dones primes a la tele. I recomana no emetre publicitat per aprimar-se de 6 a 22 h.

Més indicacions

Publicitat clara: Els saciants o dietètics no es poden presentar com a miraculosos, ni atorgar les propietats que no tenen ni com a «imprescindibles» en la dieta.

Aval del dietista: Assessoraran i donaran el vist-i-plau a la publicitat.

Advertir: Un text avisarà que l’ús abusiu pot generar un trastorn alimentari.

No substitueixen: No es pot dir que els productes salats o greixosos com ara les llaminadures són alternatius als àpats normals.

TV/Internet: Cal evitar les imatges que mostrin cossos esquelètics. Es demana sensibilitat als responsables de blocs i pàgines web.

Pares i mares: Fomentar l’esperit crític dels fills davant els mitjans i els cànons estètics.