Educació acaba amb els horaris duplicats de Religió sense justificar per a ajustar-se a la normativa d'optatives

  • La Conselleria d'Educació ha proposat l'adequació de les condicions laborals i horàries de la plantilla de religió en centres públics valencians ja que "esta àrea optativa presentava anomalies respecte a horaris duplicats sense justificació que suposaven una despesa anual de 4 milions d'euros", segons ha informat la Generalitat.

Amb tot, des del departament d'Educació s'assegura que tots els alumnes que ho desitgen tindran l'assignatura de Religió i es disposarà del professorat necessari per a impartir-la com en qualsevol altra àrea optativa.

Al mateix temps, quan la càrrega horària del professorat de religió siga inferior a la mitja jornada es procurarà completar en altres centres la seua docència per a arribar a una mitja jornada o superior.

Així, des de la Conselleria s'explica que l'actual legislació espanyola vigent establix la religió catòlica com una assignatura optativa per a l'alumnat d'oferta obligatòria per als centres educatius públics.

Tot i això, l'antiga administració educativa "havia creat un sistema per a duplicar innecessàriament les hores que s'impartien de l'àrea de religió als centres educatius públics". Per esta raó, la Conselleria d'Educació "acatant l'actual legislació espanyola pel que fa a l'àrea de religió, establix els mecanismes per una gestió responsable dels recursos públics".

D'esta manera, Educació "aplica una gestió eficient i responsable" dels recursos públics, ja que "la duplicitat d'hores innecessària en un mateix centre educatiu suposava una despesa anual de 4 milions d'euros de fons públics de les valencianes".

En concret, ha assenyalat que havia "aproximadament 2.000 hores duplicades que resultaven innecessàries" pel fet que els alumnes d'un mateix nivell poden concentrar la classe de Religió de manera conjunta com es fa en altres optatives.

En este sentit, si per exemple fins ara havia una aula de 2n de Primària en què 5 alumnes estudiaven religió i una altra del mateix nivell on 10 alumnes optaven també per estudiar religió, les dues classes s'impartien per separat al mateix centre. En el curs 2016-2017 els 15 alumnes del cas que s'indica rebran la mateixa classe de religió catòlica junts com qualsevol altra optativa.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento