La telefonia fixa i mòbil, la tarificació addicional i Internet suposen 1.521 reclamacions de les 6.728 totals, gairebé una quarta part. L’habitatge se situa al segon lloc, amb el 16% de les queixes.