Fins a 80.000 ciutadans han donat el seu suport amb la seva firma a la Iniciativa Legislativa Popular per aconseguir que el Parlament de Catalunya garanteixi un tractament adequat als malalts de fibromiàlgia i de fatiga crònica. La convocatòria popular ha estat un èxit, ja que es necessitaven 50.000 signatures per tirar endavant la iniciativa. Tot i això, els promotors esperen arribar fins a les 100.000 adhesions. De moment, ja han entregat les primeres 80.000 firmes a l’Institut d’Estadística perquè acrediti que els firmants estan empadronats a Catalunya. Els promotors volen que els malalts puguin tenir unitats hospitalàries especialitzades i metges especialistes, que les llistes d’espera siguin inferiors a 90 dies, que els metges dels CAP rebin la formació necessària i que s’informi correctament a la societat catalana.