Mercat laboral reservat a les persones en risc d'exclusió social

  • Làbora és un programa pel foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.
  • Es tracta d'una borsa de candidatures on les empreses troben la persona que millor encaixa en les seves necessitats.
  • S'ofereixen feines en sectors com l'atenció a les persones, la neteja, el comerç i atenció al client o hosteleria i turisme, entre d'altres.
Les empreses poden obtenir informació i assessorament respecte al programa Làbora contactant amb l’Ajuntament.
Les empreses poden obtenir informació i assessorament respecte al programa Làbora contactant amb l’Ajuntament.
AJUNTAMENT DE BARCELONA

Tenint en compte les dificultats de moltes persones per accedir al mercat de treball, l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats socials del teixit empresarial de la ciutat, impulsa Làbora, un programa pel foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Es tracta d’un mercat reservat a les persones en risc d’exclusió social que ofereix una borsa de candidatures on les empreses troben la persona que millor encaixa en les seves necessitats de contractació laboral, oferint suport en la selecció del millor perfil i, també, acompanyament en l’adaptació de la persona al lloc de treball. El programa Làbora vincula a l’empresa en un projecte de responsabilitat social i, alhora, permet formar part d’un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Es tracta d’un programa innovador dissenyat per assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies a un treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts que treballen de forma coordinada i col·laborativa per identificar els participants del programa; un acompanyament individualitzat que dissenya itineraris per l’ocupació on es treballen i s’avaluen les candidatures envers a perfils laborals específics, utilitzant recursos de la ciutat en l’àmbit de l’ocupabilitat i la formació de persones en atur. Una plataforma tecnològica permet treballar les competències d’ocupació dels candidats i candidates i definir els llocs de treball demandants per les empreses.

Finalment, el darrer aspecte que contribuirà a complir els objectius del programa Làbora és un equip de suport a l’empresa que l’acompanya en la publicació de l’oferta laboral, definint el perfil competencial del lloc de treball. A més, participa en el procés de selecció de la candidatura ideal i realitzar el seguiment de la persona contractada.

Per participar del programa s’ha de ser una empresa o entitat que, com a mínim, disposi d’un centre de treball en algun municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les empreses poden participar del programa Làbora independentment de la seva dimensió.

Beneficis del programa Làbora

El programa beneficia a ciutadans i, també, a empreses i entitats. Per una banda, els ciutadans es beneficien d’un servei de tutoria que l’acompanya en l’itinerari cap a l’ocupació i proporciona ofertes de treball reservades a les persones beneficiàries del programa. Per altra banda, Làbora posa a disposició de l’empresa un equip de suport que l’acompanya en la definició de les competències de cada lloc de treball i permet publicar ofertes garantint el seu encaix competencial amb la candidatura ideal.

Els sectors on s'ofereix feina

Col·laborar amb el programa. Si es vol col·laborar amb el programa Làbora mitjançant la participació activa com a empresa o entitat, es pot visitar el web per conèixer quins tràmits s’han de fer (www.laborabcn.cat).

Principals sectors d’activitat. El programa Làbora col·labora amb empreses i entitats per ubicar en el mercat laboral a persones en risc d’exclusió social i els sectors en els quals s’ofereixen diferents oficis són els següents: atenció a les persones; neteja; comerç i atenció al client; hosteleria i turisme; construcció i manteniment; logística i magatzem; transport; seguretat; medi ambient; agricultura i indústria.

Institut Municipal de Serveis Socials. L’IMSS es va crear el gener del 2010 amb el compromís de garantir la universalització dels drets socials. Aquest institut és l’eina amb la qual l’Ajuntament de Barcelona s’ha dotat per donar resposta a les noves realitats i fenòmens socials i les necessitats, expectatives i demandes de la ciutadania.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento