Embarguen persones vulnerables per cobrar-los deutes tributaris

  • Reclamen 15.000 euros a una dona que subsisteix amb la Renda Mínima.
  • La Síndica de Greuges reclama el Consistori que suspengui l'embargament en cas que el morós no tingui prou recursos.
  • S'ha detectat casos en què els afectats reben ajuts socials.
La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.
La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.
20MINUTOS.ES

El cobrament dels deutes tributaris no fa excepcions. Segons consta a la Síndica de Greuges de Barcelona, l'Ajuntament està embargant el compte a persones que tenen pendent el pagament d'una multa o un impost però que no tenen els mínims ingressos per fer-hi front. S'ha detectat casos en què els embargats reben ajuts socials municipals.

La Síndica ha rebut una dotzena de queixes per aquest motiu i ha reclamat l'Ajuntament que revisi la seva actuació en els casos en que es demostri que el deutor no té prou recursos. L'ordenança fiscal preveu que no es cobri els crèdits en cas d'insolvència dels deutors un cop justificat que no hi ha béns o drets embargables.

És el cas d'una dona que té pendent de pagament un deute de 15.500 euros per sancions, recàrrecs i interessos que provenen d'una antiga activitat econòmica. La suposada morosa rep només la Renda Mínima d'Inserció, que no es pot embargar per llei, però l'Ajuntament ha argumentat que el que embarga és el saldo del compte, no l'ajut directament. Ella sosté que només té aquesta font d'ingressos i que, per tant, li prenen l'ajut que rep.

En el cas del Josep, un jubilat de Sants, la quota de 9.250 euros que havia de pagar en concepte de plusvàlua (perquè es va vendre el pis per anar-se'n a un de més econòmic), ha incrementat en 6.000 euros en quatre anys ja que se li demanen interessos de demora i multes per «haver intentat eludir el pagament», explica.

El Josep, que rep un ajut perquè té problemes de mobilitat, ha exposat el cas a l'Ajuntament en diverses ocasions sense èxit. Ell defensa que és insolvent i demana que se li fraccioni el pagament.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento