Aquesta línia de bus circula tots els dies de la setmana, amb una freqüència de pas d’entre 30 i 35 minuts els dies festius i d’entre una hora i 75 minuts els dies feiners. L’atobús opera entre les 07.30 hores del matí i les 21.00 hores . Tots els horaris, de forma més detallada, es poden consultar a la pàgina web  de TMB www.tmb.net.  La línia de bus connecta amb la xarxa de metro a l’estació d’Horta de la Línia 5. Amb l’ampliació del recorregut existent, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vol potenciar l’accessibilitat dels ciutadans a aquest cementiri.