Ho faran a través de la societat Hisusa i a un preu de sortida de 27 euros per acció. I això vol dir que se li donarà un valor de 4.050 milions d’euros a la companyia de serveis barcelonina. De moment, Agbar ha convocat una reunió del consell d’administració divendres per tal de valorar l’OPA. A hores d’ara, el holding Hisusa ja controla el 47,87% de les accions. Ahir, la Comissió Nacional del Mercat de Valors va suspendre la cotització d’Agbar en borsa.