Aquestes són algunes de les conclusions del treball d’investigació elaborat pel Centre Internacional d’Estudis i Recerca del Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un altre aspecte destacat és que els barcelonins valoren molt tenir una zona verda al costat de casa seva, sobretot si es tracta d’un parc amb vegetació i no una plaça sense cap arbre ni planta.  

L’objectiu del projecte universitari era mostrar de quina manera la planificació estratègica podia maximitzar la contribució dels diversos espais verds dins de la ciutat en la millora del mitjà urbà i de la qualitat de vida dels ciutadans.