Tot i que els homes tenen una esperança de vida més baixa que les dones, els majors de 65 anys tenen la sensació de viure millor que no pas les dones d’aquesta edat.

Així ho indica un estudi dut a terme per la Caixa de Catalunya que demostra que més del 40% dels homes considera que té una bona qualitat de vida. Una xifra que en el cas de les dones és inferior. A l’altre extrem, l’11% de les dones considera que té una dolenta o molt dolenta qualitat de vida, enfront de gairebé la meitat d’homes, prop d’un 6%.

Més salut i diners

L’enquesta, feta a persones grans que no estan hospitalitzades ni ingressades en centres especialitzats, revela que el poder econòmic i l’estat de salut són millors en el cas dels homes majors de 65 anys, i això fa que tinguin una sensació de benestar superior a la de les dones.

A més, mentre que el 72% dels homes consideren que estan sans, gairebé el 40% de les dones diu que pateix alguna malaltia. Del 20% de persones grans que presenten símptomes de depressió, la majoria són dones.

Això sí, més del 95% del total afirma que està molt satisfet de la relació amb la seva família.