Posteriorment hi van descobrir restes òssies humanes que podrien pertànyer a una veïna de Darnius que va desaparèixer ara fa uns vuit anys, ja que no tenien restes de pell ni roba. Es tracta d’un vehicle BMW 316. Després de la primera inspecció a la comissaria de Figueres, la comitiva judicial va ordenar l’aixecament del cadàver i el secret de sumari.