Així ho van fer palès a l’Audiència Pública del districte. L’Administració estudia la possible concessió de la llicència ambiental al promotor, que donaria pas al definitiu permís urbanístic, tot i que les obres ja van començar fa un parell d’anys.

Els veïns de l’entorn asseguren que no s’ha elaborat cap estudi d’impacte acústic i creuen que l’àrea ja està prou congestionada. El districte manté que fins ara s’han aprovat plans especials que han permès l’edificació de l’estructura de la residència i que el projecte suposarà millores en l’entorn, com urbanitzar els carrers Sabino Arana i Mejía Lequerica o la construcció de jardins. Els veïns, que denuncien la tala d’arbres, també demanen que es respecti l’edifici històric protegit ubicat just al costat d’on es fa la clínica. jesús sancho