El barceloní veu la ciutat cara, incívica i per al turista

Les claus:
  • Els veïns se senten les víctimes de l’èxit de Barcelona i la veuen feta per als visitant.
  • L’habitatge, la neteja, l’aparcament i la circulació són les grans queixes.
  • Els barcelonins es queixen de què l'ajuntament està més pendent del turistes i els inmigrants.

L’Ajuntament va presentar ahir l’Enquesta de Serveis, el Baròmetre Trimestral i l’Estudi qualitatiu d’actituds i opinions dels ciutadans. (el resum dels tres estudis , en pdf)

En aquest darrer informe crida l’atenció la duresa de les conclusions, de les que destaquen que els barcelonins se senten cada vegada més exclosos i menys beneficiats pels èxits de la nova Barcelona.

El ciutadà no es veu beneficiat sinó exclòs i inclús víctima de l'èxit de la seva ciutat
L’evolució de la ciutat ha contrubuït a reforçar l’orgull dels residents, diu l’estudi, però sovint el ciutadà "no es veu beneficiat, sinó exclòs i inclús víctima de l’èxit de la seva ciutat".

El barceloní, segueix el document, "se sent abandonat i gelós, amb un sentiment de pèrdua" sobre el que ja tenia.

Clars desequilibris 

La ciutat és cada vegada més cara, però amb clars desequilibris, ja que també és "menys cívica, més massificada i més lluny de la identitat tradicional", en part a causa de la gran presència d’altres cultures, tant turistes com persones immigrants.

"Barcelona és pels estranys", opinen els enquestats, que donen com a exemple la manca de condicions dignes de treball i habitatge pels joves, la deficient educació dels adults amb fills i també es mostren queixosos dels serveis sanitaris i de la mobilitat.

De les persones grans, destaquen que pateixen per les pensions i el cost de la vida.

La inseguretat, principal preocupació 

En els sondejos destaca la inseguretat com a principal problema dels ciutadans. El 52,4% creu que hi ha menys seguretat i el 34,3% que tot està igual, tot i complir un any del desplegament de la policia autonòmica a la ciutat.

Els barcelonins reclamen més incidència en neteja. "Barcelona està bruta en general", esmenta l’estudi, però, especialment, la Ribera, la Barceloneta, Can Dragó, Sant Andreu i Sants.

Pel que fa a mobilitat i aparcament, les enquestes demostren que l’àrea verda d’estacionament no ha contribuït a pal·liar els problemes de circulació dels residents. Així, un 68,6% creu que l’aparcament ha empitjorat i un 55,5% que també ho ha fet la circulació viària.

En l’enquesta, a banda dels ja esmentats, se suspèn Barcelona en altres temes com el Medi Ambient, on un 82,6% creu que està pitjor o igual, i en sorolls, on un 56,6% opina que han augmentat molt.

L’alcalde encara és poc conegut

Un 15,9% dels barcelonins encara desconeix el canvi que s’ha produït a l’alcaldia de la ciutat.

D’aquells que ho coneixen, un 40% no sap el nom del nou alcalde, que és Jordi Hereu. El 84,1%, en canvi, ha tingut coneixement del relleu de Joan Clos (actual ministre de Zapatero), però d’aquests només un 59,1% és capaç de dir correctament el nom del nou alcalde, mentre que un 40% no el sap bé o no el recorda.

Fa nou anys, quan Joan Clos va substituir Pasqual Maragall, el percentatge que admetia conèixer Clos era del 35% i un 65% ignorava qui era.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento