Els actes delictius van disminuir a Barcelona un 2% durant el 2004. Des de 1998 no havien baixat tant els delictes a la capital catalana i l’eficàcia policial a l’hora de resoldre infraccions ha augmentat un 30%. Aquestes són les dades que ahir va presentar el delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, acompanyat de l’alcalde Joan Clos. 

Però si s’analitzen les diferents tipologies s’extreu que mentre l’eficàcia policial ha augmentat en delictes com els homicidis i assassinats o la desarticulació de 61 xarxes d’immigrants o punts de venda de droga, no ha passat el mateix amb la delinqüència més propera al ciutadà.
Les lesions van incrementar-se un 74%, pel fet que han passat a ser delicte les lesions per violència domèstica. Els robatoris amb força a establiments van augmentar un 11%. En canvi, els robatoris amb violència i intimidació només van disminuir l’1,8%.

148
delictes
es registren cada dia a la ciutat de Barcelona. En total al 2004 n’hi va haver 54.267, que s’han de sumar a les 66.733 faltes 
Per contra, les sostraccions de vehicles i els robatoris a vivendes, on el ciutadà pot aplicar mesures de seguretat pròpia, van experimentar un descens del 14,8% i l’11’6%, respectivament.

Un altre aspecte destacat és l’augment del 21% en les detencions de delinqüents reincidents amb més de quatre detencions. Al 2004 se’n van detenir 542, el 58% dels quals per realitzar furts. Ciutat Vella i L’Eixample és on es van registar quasi la meitat (45,5%) de les infraccions a la ciutat.