Barcelona ja té cinc centrals de recollida pneumàtica de residus que cobreixen a 120.000 habitants, un 7% de la població. Aquesta xifra es doblarà a finals del 2007 quan entrin en funcionament tres plantes més que estan en construcció.

Les bústies de recollida pneumàtica situades al carrer fa anys que han sortit com bolets per Ciutat Vella i Gràcia. Tot i que va ser el barri de la Vila Olímpica el pioner en aquest tipus de sistema, l’any 1990.

Les plantes estan ubicades a la Vila Olímpica, a Diagonal Poblenou, a Sagrera Maquinista, al Fòrum i al Mercat de Santa Caterina.

Aquesta última central pot donar servei a 24.000 persones i recollir fins a 24 tones diàries d’escombraries. Tanmateix, actualment només funciona a un 20% de les seves possibilitats, a l’espera de la instal·lació de nova xarxa al Casc Antic.

Les bústies es multiplicaran també als barris del 22@ i el Raval, quan entrin en funcionament les centrals de recollida pneumàtica de l’Illa de Robadors i les del 22@ de Llevant i Ponent. A més, ja s’han projectat tres centrals més a Lesseps, a Sagrera-AVE i al futur barri de la Marina-Zona Franca.

L’extensió de la xarxa es fa de manera progressiva. Quan s’obre un carrer per realitzar alguna obra, s’instal·len els tubs per fer possible la recollida pneumàtica. Alguns carrers del Raval ja fa tres anys que els tenen i esperen que la central entri en funcionament.

Menys soroll i mala olor

La recollida pneumàtica de residus permet reduir el soroll, ja que no són necessaris els camions recol·lectors, elimina contenidors al carrer i l’emissió de gasos.

A més, permet dipositar els residus a qualsevol hora del dia. Les bústies es poden trobar al carrer, com al Raval, a zones comunitàries dels edificis, com a Diagonal Mar, o als replans de cada pis, com a la Vila Olímpica.

Grans aspiradors d’escombraries

La recollida dels residus es fa de dues maneres: amb bústies al carrer o als edificis. Les escombraries són catapultades cap a les centrals amb la força de l’aire a més de 100 quilòmetres per hora, que generen uns ventiladors. Quan arriben a la central, els residus són compactats i introduïts a uns grans contenidors. L’aire que s’ha utilitzat per aspirar s’expulsa a l’exterior, després d’haver passat per un filtre on s’eliminen les partícules de pols i olors. Finalment, un camió transporta els contenidors plens a la planta de tractament.