El 1961, la seva política per a l’Amèrica Llatina,  va adoptar una forma concreta: fou el programa Aliança per al Progrés, aprovat per la Organització d’Estats Americans a Punta del Este (Uruguai) el 1961, conegut, també, com a Pla Kennedy. (El programa d’uns anys abans per a Europa també tenia el nom de l’impulsor: era el Pla Marshall). L’objectiu del Pla Kennedy per al període 1961-1970 era el creixement anual del 2,5% del PIB per habitant.

L’home escollit com a coordinador de l’Aliança per al Progrés fou l’arquitecte del miracle econòmic de Puerto Rico: el farmacèutic nascut el 1910 a Barcelona, Josep-Teodor Moscoso i Mora. Puerto Rico, al primer terç del segle XX, i sota domini dels Estats Units des de 1898, era un país agrari i pobre que impel·lia els seus habitants a l’emigració. Als anys 1930, i partint d’una nova institució local, la PHA (Ponce Housing Authority) s’inicià el camí de la industrialització de l’illa, amb la participació decisiva del farmacèutic barceloní de naixença, i, partint, és clar, de sectors com la construcció, el tèxtil o el calçat.

A partir de 1947-52, quan Puerto Rico adoptà l’estatut de ‘Estat Lliure Associat’ amb els EUA, la feina de Moscoso i Mora es multiplicà. L’objectiu era transformar una societat rural-agrària en una societat industrial-urbana. L’èxit de Moscoso a Puerto Rico el va dur a esdevenir el 1961, l’home de l’Aliança per al Progrés a tota l’Amèrica Llatina (basada en l’OEA, la Organització d’Estats Americans, creada el 1948 a Bogotà, a una conferència presidida pel català Eduard Zulueta). El 1963, però, l’assassinat, a Dallas (Texas) del President Kennedy ferí de mort l’Aliança per al Progrés.