Es la historia real de un famoso boxeador travestido.

* Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI). Durán Loriga, 10. A las 20.30 horas. La entrada, a 1,20 euros.