Ayudas de la borrasca Gloria
  • El Govern aprova 9,6 milions d'euros per a reparar els danys en el litoral de la Comunitat.
  • El procediment serà d'emergència per a poder escometre les actuacions amb la màxima agilitat.
  • Castelló és la província amb més pressupost i reparacions, seguida de prop per València.
  • Dénia i Xàbia copen gran part de les actuacions a Alacant per les destrosses avaluades.

Página 1 de 10