Imatge d'arxiu de la cerca de Marta Calvo en l'abocador de Dosaigües

La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha assegurat aquest dijous que els investigadors seguiran buscant en l'abocador de Dosaigües (València) el cos de Marta Calvo, la jove que figura com a desapareguda des del 7 de novembre i per la mort de la qual està a la presó Jorge Ignacio P., i ha afirmat que estaran "vigilants" perquè aquest cas "no caiga en el calaix de l'oblit".

Imagen de archivo de la búsqueda de Marta Calvo en el vertedero de Dos Aguas

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado este jueves que los investigadores seguirán buscando en el vertedero de Dos Aguas (Valencia) el cuerpo de Marta Calvo, la joven que figura como desaparecida desde el 7 de noviembre y por cuya muerte está en prisión Jorge Ignacio P., y ha afirmado que estarán "vigilantes" para que este caso "no caiga en el cajón del olvido".

Jorge Ignacio P.J ix dels jutjats d'Alzira

La Policia Nacional atribueix formalment a Jorge Ignacio P.J., acusat de la mort de Marta Calvo, de la qui no es tenen notícies des del 7 de novembre i el cos de la qual se segueix buscant després que aquest admetera haver-la esquarterat a Manuel (València), l'homicidi d'una segona dona i l'intent d'acabar amb la vida d'una tercera, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

La Policía Nacional atribuye formalmente a Jorge Ignacio P.J., acusado de la muerte de Marta Calvo, de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre y cuyo cuerpo se sigue buscando después de que este admitiera haberla descuartizado en Manuel (Valencia), el homicidio de una segunda mujer y el intento de acabar con la vida de una tercera, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Agents de la Guàrdia Civil traslladen en Manuel a Jorge Palma, l'acusat de l'assassinat de Marta Calvo
Els especialistes de la Guàrdia Civil estan inspeccionant la xarxa de canonades i col·lectors després de no trobar cap indici de Marta Calvo en la casa de Manuel (València) on el detingut per la desaparició assegura que va morir la jove després de mantindre relacions sexuals consumint droga, després del què l'hauria esquarterat per a desfer-se del cos, han informat a Europa Press fonts de la investigació.
Registre en la casa de manuel, en presència del detingut, en busca de el cos de Marta Calvo
Les Forces i Cossos de Seguretat han traslladat també a les autoritats italianes el 'modus operandi' de Jorge Ignacio P.J., el detingut per la mort de la jove Marta Calvo, per si es detectaren casos de víctimes en circumstàncies semblants a les quals estan en investigació a Espanya, i atés que l'arrestat, d'acord amb informacions publicades, va complir presó al país transalpí.
Registro en la casa de manuel, en presencia del detenido, en busca del cuerpo de Marta Calvo
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han trasladado también a las autoridades italianas el 'modus operandi' de Jorge Ignacio P.J., el detenido por la muerte de la joven Marta Calvo, por si se detectaran casos de víctimas en circunstancias similares a las que están en investigación en España, y dado que el arrestado, de acuerdo con informaciones publicadas, cumplió cárcel en ese país.
Registre en la casa de manuel, en presència del detingut, en busca de el cos de Marta Calvo
Agents de la unitat d'inspeccions oculars de la Guàrdia Civil juntament amb gossos estan duent a terme un registre i inspecció "minuciosa" del bany de la casa de Manuel (València) on vivia llogat Jorge Ignacio P.J., detingut per la mort de Marta Calvo, en la cerca de vestigis que conduïsquen a la troballa del cos de la jove, de la qual no es tenen notícies des del 7 de novembre, quan va acudir juntament amb l'arrestat a aquesta casa, després de quedar amb ell per internet.
Registre en la casa de manuel, en presència del detingut, en busca de el cos de Marta Calvo
La Guàrdia Civil està duent a terme un registre i inspecció "minuciosa" del bany de la casa de Manuel (València) on vivia llogat Jorge Ignacio P.J., detingut per la mort de Marta Calvo, en la cerca de vestigis que conduïsquen a la troballa del cos de la jove, de la qual no es tenen notícies des del 7 de novembre, quan va acudir juntament amb l'arrestat a aquesta casa, després de quedar amb ell per internet.
Registro en la casa de manuel, en presencia del detenido, en busca del cuerpo de Marta Calvo
La Guardia Civil está llevando a cabo un registro e inspección "minuciosa" del baño de la casa de Manuel (Valencia) donde vivía alquilado Jorge Ignacio P.J., detenido por la muerte de Marta Calvo, en la búsqueda de vestigios que conduzcan al hallazgo del cuerpo de la joven, de la que no se tienen noticias desde el 7 de noviembre, cuando acudió junto con el arrestado a esta casa, tras quedar con él por internet.

Página 1 de 8