Habitatge

Entrega de llaves de pisos sociales en Olot.

398 personas están en lista de espera para un piso de emergencia social en Barcelona 0

  • El gobierno municipal ha aceptado presentar en un plazo de dos meses medidas concretas para reducir la lista de espera.
  • La regidora de Cs, Marilén Barceló, ha criticado que en octubre de 2015 la lista era tan solo de 15 familias.

Li neguen l’ajut al lloguer tot i que sols ha estat 15 dies a l’atur en sis anys 0

ARTUR ZANÓN

  • No opta al xec de 210 euros per no tenir feina dues setmanes.
  • Demanen "sis mesos d’antiguitat" i ella n’ha treballat 72.
  • 5.489 catalans tenen el mateix problema.

Soluciones al tráfico y al problema de la vivienda 0

ARTUR ZANÓN/NÚRIA BONET

  • Entidades relacionadas con los jóvenes, la vivienda y el medio ambiente participaron en la quinta Trobada Ciutadana de 20 minutos.
  • El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, respondió a sus preguntas.