Habitatge

Tres dels nous símbols de les Glòries: la Torre Agbar, el DHUB i els nous Encants.

Fórmules innovadores per millorar l'habitatge social de Barcelona 1

P.C.

  • Aquestes es tracten des d'un nou Comitè d'Experts per a la Innovació en l'Habitatge impulsat dins del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
  • El grup de treball el formen una vintena de persones que es reuneixen amb caràcter mensual.
  • Des del 2000, quatre associacions de veïns (Fort Pienc, Sagrada Família, Poblenou i Clot-Camp de l'Arpa) participen activament en el procés de formació de la Plaça de les Glòries.
  • Espai d'informació ciutadana elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.