El Govern central ha comunicat que ha pagat la major part del deute de La Marina -330 milions d'euros procedents del préstec ICO sol·licitat pel Consorci València 2007 per a escometre les obres necessàries per a celebrar en aquesta ciutat l'America's Cup- atenent el compromís que va adquirir per a condonar-la i l'arreplegat en aquest sentit en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). No obstant açò, La Marina de València espera la "confirmació oficial" i la "notificació" d'aquest pagament.

Archivo - La Marina de València.

El Gobierno central ha comunicado que ha pagado la mayor parte de la deuda de La Marina -330 millones de euros procedentes del préstamo ICO solicitado por el Consorcio Valencia 2007 para acometer las obras necesarias para celebrar en esta ciudad la America's Cup- atendiendo al compromiso que adquirió para condonarla y a lo recogido en este sentido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, La Marina de València espera la "confirmación oficial" y la "notificación" de dicho pago.

Página 1 de 10