Joaquim Nadal.
Joaquim Nadal.
Foto: MIQUEL TAVERNA
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.